ICC en bedrijfsleven lanceren eerste Week van de Integriteit

01 december 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Vandaag wordt de eerste editie van de ‘Week van de Integriteit’ afgetrapt. Met de speciale week wil de International Chamber of Commerce Nederland (ICC) – initiatiefnemer van het event – bedrijven en de overheid zich bewuster laten worden van het belang van integriteit. Daarnaast wil het voor het komende jaar gezamenlijk de integriteitsagenda vaststellen. Deloitte en EY hebben zich als partner verbonden aan het initiatief. 

Integriteit is een van de meest genoemde en essentiële waarden binnen het bedrijfsleven en de overheid. Recent onderzoek toont aan dat de (aandacht voor) integriteit binnen ons land de afgelopen twintig jaar sterk is verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van VNO-NCW, MKB-Nederland en RSM Erasmus Universiteit, dat 90% van de grote bedrijven tegenwoordig over een integriteitscode beschikt, ten opzichte van 22% in 1991. Ook zijn organisaties steeds meer maatregelen gaan nemen om integriteit te bevorderen. Integriteitstrainingen, compliance officers en meldpunten voor incidenten zijn in meer dan driekwart van de grotere bedrijven aanwezig. Bovendien zijn de integriteitsnormen sinds die tijd hoger komen te liggen op het gebied van bijvoorbeeld nevenactiviteiten, privé-effectenbezit en relatiegeschenken.

Er is echter nog een lange weg te gaan, want ondanks dat integriteit steeds meer op de managementagenda van organisaties staat, staan de media vrijwel dagelijks bol van (vermeende) fraudegevallen, machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Zo werd onlangs nog zorgorganisatie Alliade aan een onderzoek onderworpen in verband met mogelijke belangenverstrengeling van twee directeuren en ging Mitra, een grotere Nederlandse slijterijketen, failliet als gevolg van een fraudezaak.

De week van de integriteit

In een poging om integriteit verder op de agenda te krijgen binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid, lanceerde de International Chamber of Commerce Nederland (ICC) een geheel eigen week in het teken van integriteit. Het doel van de ‘Week van de Integriteit’ (1 t/m 9 december) is tweeledig. Enerzijds dient het bedrijfsleven en de overheid zich bewuster te worden van het belang van integriteit. Anderzijds beoogt de initiatiefnemer te komen tot een Integriteitsagenda voor 2017. “De voornaamste factor is ervoor te zorgen dat het belang van integer zakendoen doorleefd wordt door alle medewerkers. Het komt aan op gedrag, meer dan enkel regels toetsen”, legt Henk Broeders, Voorzitter van ICC Nederland uit.

Partners en supporters

Meer dan 32 organisaties hebben hun steun toegezegd aan de Week van de Integriteit en hebben zich als partner verbonden aan het initiatief. Het gaat om uiteenlopende organisaties uit zowel het bedrijfsleven als de overheid, waaronder grote corporates als AkzoNobel, Tata Steel, Philips en GSK, financiële instellingen als ING, ABN AMRO en De Nederlandsche Bank, maar ook bijvoorbeeld werkgeversorganisatie VNO-NCW, havenbedrijf Port of Rotterdam, MKB-Nederland, KPN en gemeente Den Haag. 

Ook vanuit de adviesbranche wordt de speciale week ondersteund. Zo hebben Big Four accountants- en adviesorganisaties Deloitte en EY zich als partner aangesloten, evenals de NBA (de beroepsvereniging van accountants), accountants- en advieskantoor V&A uit Noordwijk en ComplianceWise, een kantoor uit Amsterdam gespecialiseerd in compliance vraagstukken.

Week van de Integriteit - partners

Meer nodig dan een week

Volgens Muel Kaptein, partner bij KPMG en hoogleraar bedrijfsethiek aan de RSM Erasmus Universiteit, is het goed dat de week wordt georganiseerd, want “zonder aandacht verschrompelt integriteit”. Tegelijkertijd spreekt hij wel van een risico. “Door slechts één week de tijd te nemen voor het formuleren van een Integriteitsagenda lopen we het gevaar dat we niet verder komen dan oppervlakkige beschouwingen, zonder echte doorbraken. Terwijl dat laatste hard nodig is.” 

Kaptein benadrukt hoe belangrijk het is dat integriteit binnen de bedrijfsvoering van organisaties verankerd wordt. “Als we integriteit verder willen verbeteren dan zit de doorbraak niet in (nog) meer beleid en maatregelen, maar in de organisatiecultuur die integer gedrag bevordert.” Hij verwijst naar hetzelfde onderzoek waaruit blijkt dat cultuur veel ruimte biedt voor verbetering. Zo ontbreken ‘voorbeeldgedrag van het management’, ‘bespreekbaarheid van integriteitsdilemma’s’ en ‘aanspreekbaarheid op niet-integer gedrag’ momenteel in 40% van de organisaties. ‘Helderheid van normen’, ‘betrokkenheid van medewerkers bij integriteit’ en ‘ruimte om integer te kunnen handelen’ zijn in ruim 30% van de organisaties afwezig. “Terwijl dit wel belangrijke verklaringen zijn voor niet-integer gedrag”, besluit hij.

Hoewel de impact van de Week van de Integriteit bezien zal moeten worden, zal de campagne in elk geval proberen mensen rondom het integriteitsvraagstuk bewust te maken en integer gedrag te bevorderen. Zowel op de werkvloer als de bestuurskamer en bij de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.