Rijksoverheid kiest MWM2 voor het opzetten van research communities

25 november 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

MWM2 heeft de Europese aanbesteding voor research communities van de Rijksoverheid binnengehaald. Het onderzoeksbureau uit Amsterdam wordt hiermee de vaste research community-partner voor de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. 

Door middel van het ophalen van feedback en standpunten uit verschillende lagen van de samenleving wil de Rijksoverheid de kwaliteit van haar research inspanningen naar een hoger niveau tillen. Om hierop in te spelen lanceerde de overheid een aantal jaar geleden een aantal pilots voor research communities. Een research community is een afgesloten, online platform waarin mensen kunnen worden benaderd voor verschillende vormen van onderzoek. Zo kunnen leden worden benaderd voor een groepsdiscussie of live chat of krijgen ze korte vragenlijsten voorgelegd. 

Na de succesvolle afronding van de pilots besloot de Rijksoverheid om het gebruik van research communities voor onderzoeksvragen op te schroeven. Begin april schreef de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) daarom een openbare aanbesteding uit voor een nieuwe raamovereenkomst voor deze multidimensionale vorm van (communicatie)onderzoek. Doel was een partner te vinden die research communities kon oprichten en beheren voor (bijna) alle onderdelen van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid kiest MWM2 voor het opzetten van research communities

Drie partijen schreven zich in voor de Europese aanbesteding, waarbij in de afweging vooral werd gekeken naar kwaliteit (75% weging) – prijs had een weging van 25%. Het Amsterdamse MWM2 kwam als winnaar uit de bus, waardoor het zich de go to partner mag noemen voor (bijna) alle onderdelen van de Rijksoverheid die onderzoek willen uitzetten middels een research community. In eerste instantie zijn de communities vooral bedoeld voor verkennend, kwalitatief communicatieonderzoek.

Continue research community

Een van de opdrachten die onder de raamovereenkomst zal worden uitgevoerd is het oprichten en uitvoeren van een continue research community voor DPC, om de informatievoorziening vanuit de Rijkoverheid te optimaliseren en onder andere te luisteren naar wat er in de samenleving speelt. Zo kan DPC bijvoorbeeld in de community testen of een brief van de Rijksoverheid goed overkomt. Begrijpen burgers de brief? Of, hoe komt een instructiefilmpje of reclamecampagne van het Rijk over?

“Met een community heeft DPC een groep burgers die langere tijd betrokken zijn bij de Rijksoverheid en actief meedenkt. Door hun feedback hoopt het ministerie snel inzicht te krijgen in wat er onder burgers leeft. Daarnaast krijgen de ministeries inzicht hoe ze een bepaalde boodschap het beste kunnen brengen en meten welk effect die heeft gehad”, stelt MWM2 in een persverklaring over de toegevoegde waarde die zij verwacht van communities.

Naast DPC wordt ook de Belastingdienst een grote afnemer – de dienst gaat wekelijks vragen uitzetten via een eigen research community. De raamovereenkomst heeft een duur van twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging.

MWM2 is qua omvang een van de top 10 marktonderzoeksbureaus van ons land. De waarde van de totale onderzoekmarkt wordt geschat op circa €400 miljoen.