Interview met Haseena Khodadin, Senior Consultant bij EY FAAS FSO

25 oktober 2016 Consultancy.nl 10 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Haseena Khodadin is sinds september 2014 werkzaam bij de Financial Accounting and Advisory Services (FAAS) van Big Four accountants- en adviesorganisatie EY. Recentelijk maakte zij promotie tot Senior Consultant. Khodadin vertelt tegenover Consultancy.nl over haar keuze voor EY, haar werk bij de FAAS praktijk binnen Financial Services en over het EY Personal Career Design programma.

Kun je een korte samenvatting geven van je achtergrond?
Ik ben geboren en opgegroeid in Suriname. Na de middelbare school ben ik naar Nederland verhuisd voor verdere studie. Ik wist al vanaf de middelbare school dat ik accountancy wilde gaan studeren. Mijn interesse voor deze studie is gekomen doordat mijn oom, die in Suriname vaker over de vloer kwam, Register Accountant is. Hij wekte mijn interesse en hielp bij het maken van mijn studiekeuze. In 2010 ben ik begonnen aan de Vrije Universiteit Amsterdam aan de Bachelor Economie en Bedrijfseconomie. Vervolgens heb ik een Master gedaan in Accounting & Control. Gedurende mijn studie kwam ik erachter dat ik niet alleen controle werkzaamheden wil uitvoeren voor klanten, maar dat ik meer naast de klant wil zitten om samen tot een oplossing te komen. Dit triggerde mij om als consultant aan de slag te gaan. 

Tijdens je Masterstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Accounting & Control) besloot je om een stage te volgen bij accountants- en advieskantoor EY. Waarom koos je specifiek voor EY?
Tijdens mijn Masterstudie wilde ik graag een stage volgen bij een accountantskantoor. Toen ik in Suriname woonde, was er slechts een groot accountantskantoor; EY. Ik wilde daarom ook het liefst daar aan de slag. Ik ben tijdens mijn Masterstudie naar diverse inhousedagen geweest, waaronder ook die van EY. Ik kreeg daar voor het eerst te horen over de afdeling FAAS (Financial Accounting and Advisory Services). De afdeling bestond pas net en bevatte voor mij de perfecte combinatie van werkzaamheden: audit & advisory. Ik heb toen besloten mij aan te melden voor een scriptiestage zodat ik EY en de afdeling beter zou leren kennen. De afdeling, de mensen die ik sprak tijdens de inhousedag en de sfeer op kantoor zorgden ervoor dat ik een wel overwogen besluit heb kunnen maken. 

Haseena Khodadin - EY

Kennelijk was jouw tijd bij EY zo naar tevredenheid dat je vervolgens besloot om – na te zijn afgestudeerd – bij EY in dienst te treden. Je werkt inmiddels binnen de zogeheten Financial Accounting Advisory Services praktijk, intern beter bekend als EY FAAS FSO. Wat doet deze praktijk precies?
Mijn tijd is inderdaad heel goed bevallen. Dit komt onder andere door de cultuur en de mensen binnen EY. EY FAAS FSO is een jonge afdeling die inmiddels 7 jaar bestaat. Onze afdeling is een van de snelst groeiende afdelingen binnen EY en telt inmiddels ruim 45 collega’s naast een aantal collega’s die werkzaam zijn in het buitenland. In de afgelopen twee jaar is het aantal mensen op onze afdeling zelfs verdubbeld! Dat samen met de diverse achtergrond van mensen (op onze afdeling worden 15 talen gesproken) maakt het allemaal heel dynamisch. De afdeling richt zich op het adviseren van Financiële Instellingen op het gebied van regelgeving (Accounting Standards, Basel III, Solvency II etc.), accounting vraagstukken, specialistische audits (treasury, regulatory reporting etc.). Onze afdeling is opgesplitst in drie focus areas: Banking, Insurance en Treasury. Ik ben met name betrokken bij de Banking focus area. Daar heb ik de meeste affiniteit mee.

Je bent nu zo’n twee jaar werkzaam bij EY FAAS FSO. Kun je wat meer vertellen over bij wat voor soort opdrachten je betrokken bent geweest, en welke rol je daarin hebt gespeeld?
Ik doe mijn Postmaster opleiding tot Register Accountant. Voor mijn opleiding ben ik betrokken bij audits. De audits voer ik uit bij Nederlandse grootbanken. Daar ben ik betrokken bij de controlewerkzaamheden van onder andere Loan Loss Provisioning, Reorganisatievoorzieningen en Regulatory Reporting. Verder ben ik betrokken bij advieswerkzaamheden bij Nederlandse financiële instellingen. Deze opdrachten zijn erg divers: zo ben ik onder andere betrokken geweest bij opdrachten zoals US GAAP- IFRS conversie, adviseren van banken m.b.t. inrichting van accounting manuals en de content daarvan, opstellen van jaarrekeningen, waarderingen van investeringen en Regulatory reporting optimalisatie.

Vooral binnen de bankensector is er steeds meer kritiek op de grote golf aan compliance regelgeving – die volgt uit de (internationale) accountingstandaarden en regulatory reporting eisen – en de verhoogde interne risico controle mechanismen. In de media valt veel terug te lezen dat de verandermoeheid op dit vlak bij bankmanagers sterk toeneemt. In hoeverre merk jij dit in je opdrachten, en hoe wordt daarmee omgegaan?
Wij hebben binnen FSO FAAS een compleet team dat zich volledig richt op nieuwe regelgeving. De opdrachten die wij hebben in de bankensector vloeien meestal voort uit het feit dat nieuwe regelgeving zich in snel tempo ontwikkelt. Gezien de snelheid waarmee de toezichthouders nieuwe regelgeving publiceren, vereist dit ook een versnelling in de mate waarin banken over hun performance en risico’s kunnen rapporteren. Dit vraagt steeds meer van de afdelingen die zich bij banken bezig houden met rapportage, compliance en risicomanagement, en wij ondersteunen hen daarbij. We zien dat in de afgelopen jaren en nu nog steeds, met de nieuwe regelgeving er ook heel wat opdrachten binnen komen bij onze afdeling. Ons team dat zich compleet richt op nieuwe regelgeving wordt daarom ook steeds uitgebreid.

Tijdens je studie was je druk met diverse bestuursfuncties – zo was je bestuurslid van Ambition for Succes (een platform voor ambitieuze studenten) en ook van Giving Back Students Community (een studentencommunity gericht op persoonlijke ontwikkeling). Terugkijkend op jouw ontwikkeling bij EY, wat hebben deze ervaringen jou in je huidige werkzaamheden als adviseur gebracht?
De bestuursfuncties die ik bekleed heb tijdens mijn studie hebben mij op persoonlijk vlak zeker ontwikkeld. Zo heb ik al gedurende mijn bestuursjaren geleerd om aan projecten te werken samen met mijn medebestuursleden, een professionele houding te hebben en in contact te treden met externe partijen om bijvoorbeeld sponsoring aan te vragen of om een samenwerking aan te gaan. Dit sluit goed aan bij het werk wat ik doe als consultant. Ik werk op projecten veelal in teams. Het leren omgaan met mensen van diverse achtergronden heb ik door mijn bestuursjaren al geleerd voordat ik bij EY startte. Als consultant moet je regelmatig in contact treden met de klant en een professionele houding hebben. Dit is vergelijkbaar met de werkzaamheden die ik als bestuurslid heb moeten uitvoeren omdat ik ook in contact moest treden met trainers, bedrijven en stichtingen. Hier heb ik zeker baat bij gehad om mijn huidige werkzaamheden als consultant goed uit te voeren.

EY Kantoor Amsterdam

Door bestuursjaren te hebben gedraaid, heb ik vooral geleerd om efficiënt met mijn tijd om te gaan. Ik had hiernaast nog mijn studie en een bijbaan. Het combineren van alle activiteiten is een uitdaging maar het leert je wel efficiënt te zijn met de tijd. Dit heb ik ook goed kunnen toepassen bij EY, omdat je vaak genoeg meerdere klanten hebt die je tegelijkertijd van dienst moet zijn.

Voor studenten die een uitdaging ambiëren binnen de adviesbranche, speelt de cultuur binnen organisaties veelal een essentiële factor. Hoe zou jij de cultuur binnen EY beschrijven?
De cultuur binnen EY is heel open. Als ik bijvoorbeeld tegen een bepaalde kwestie aanloop, kan ik meteen naar de partner toestappen om dit te bespreken. De partner die staat er dan ook open voor om te luisteren. Daarnaast ervaar ik de cultuur als divers in alle opzichten (cultuur, nationaliteit, geslacht) en zou ik de gemiddelde EY-er omschrijven als open-minded, professioneel en sociaal. EY hecht veel waarde aan het geven van feedback om zo een ‘High Performing Team’ mentaliteit te ontwikkelen. Dat is te merken aan alle tools en processen die hier aandacht aan besteden zoals de performance evaluaties ieder halfjaar, 360 graden feedback, upward feedback etc. Binnen EY is er veel mogelijk m.b.t. het creëren van je eigen carrière pad. Echter, geeft EY je zelf de verantwoordelijkheid om je carrière pad vorm te geven. Hierbij ben je niet alleen, maar heb je hulp van persoonlijke coaches en mentoren. Zelf bespreek ik met mijn coach ieder half jaar in welke richting ik mij wil ontwikkelen en welke middelen ik daarvoor kan gebruiken. 

Vorig jaar werd EY Personal Career Design gelanceerd, een programma waarmee EY zijn werknemers in staat stelt een ‘maatwerkloopbaan’ te volgen. Wat heb je persoonlijk gemerkt hiervan en in hoeverre verwacht je in de toekomst gebruik te gaan maken van de legio aan talent management mogelijkheden die het programma biedt?
Het EY Personal Career Design stelt onze nieuwe starters nog meer in staat om in overleg met hun coach te bepalen waar zij bij EY in willen groeien. Dat kan zijn op het gebied van studie of competenties maar kan ook inhouden dat je op verschillende afdelingen ervaring opdoet om zo bijvoorbeeld ervaring op te doen in de controle maar ook in de adviespraktijk. Daarmee sta je nog meer aan het roer van je eigen carrière. Dat vind ik zelf ook het mooie aan EY, als je zelf mogelijkheden ziet om jezelf of de business te verbeteren en je hebt een goed plan dan krijg je al snel veel verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan.

Tot slot, waar staat Haseena Khodadin over vijf jaar? Wat wil je absoluut nog bereiken / meemaken in deze periode?
Ik ben een persoon die elke dag tot een succes probeert te maken. De toekomst is niet zeker maar wat wel zeker is, is het heden. Uiteraard heb ik ook een lange termijn plan. Over vijf jaar wil ik mij verder hebben ontwikkeld op professioneel en persoonlijk vlak alsmede doorgegroeid zijn binnen EY. Ik wil mij meer focussen op de bankensector en daar mijn kennis en kunde in ontwikkelen. Daarnaast wil ik mijn RA titel hebben behaald.

Ik wil graag verder met:

  • het ondersteunen van stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor maatschappelijk belang
  • in het buitenland werken voor EY voor een langere periode

Maar bovenal wil ik ervoor zorgen dat ik iedere stap in mijn carrière en in mijn leven met plezier en vol ambitie zal zetten. Een gezonde work-life balance is daarom van essentieel belang. Genoeg tijd besteden met mijn dierbaren zorgt voor een energie boost op de werkvloer!