Deloitte samenwerkingspartner van stichting Medical Business

07 oktober 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sinds augustus 2016 is Deloitte officieel samenwerkingspartner van de stichting Medical Business. Het accountancy- en advieskantoor steunt dit zorginitiatief onder meer door coaches te leveren aan een van de pijlers van de stichting, genaamd Medical Business Projects, die jonge medische specialisten en managers van de toekomst bij elkaar brengt om in een multidisciplinair team samen te werken aan verbeteringen in de zorg.

Dagelijks zijn zorgprofessionals (artsen en niet-artsen) bezig met het verbeteren van de zorg. In de praktijk echter, blijkt dat artsen en managers niet altijd dezelfde taal spreken. Dit kan leiden tot onbegrip, onvolledige oplossingen en gemiste kansen. Een stichting die inspeelt op deze problematiek is de stichting Medical Business, die zich de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld tot een snelgroeiend platform dat zich ten doel stelt de medische en de bedrijfskundige wereld te verbinden en de kennis en kunde van een nieuwe generatie artsen zowel op bestuurlijk, organisatorisch als financieel gebied in de zorg te verbreden en verdiepen.

Onder de vlag van Medical Business werden drie pijlers opgericht: Medical Business Masterclass (geaccrediteerde masterclasses), Medical Business Education (summer academy, opleiding) en Medical Business Projects (projecten). Laatstgenoemde verbindt jonge artsen en bedrijfskundigen, die in een multidisciplinair team samen vier maanden werken aan een zorg-gerelateerd, bedrijfskundig vraagstuk van een opdrachtgever. Deze teams worden voor deze projecten getraind en gecoacht door ervaren consultants. MBP koppelt de klant (zorginstelling/opdrachtgever) aan de adviseur (een projectteam van jonge medici en bedrijfskundigen) en ondersteunt hen vervolgens met tools, training en coaching gedurende het project.

Het gewenste effect van de projectteams is tweeledig. Ten eerste biedt het de groep medici de mogelijkheid om door een ‘niet-medische’ bril te kijken naar een vraagstuk en andersom biedt het de niet-medici (zoals jonge bedrijfskundigen) de mogelijkheid om vanuit een medisch perspectief een project aan te vliegen in een zorginstelling. Deze interactie tussen beide werelden levert volgens de stichting een ‘unieke leerervaring’ op, waarbij de artsen en zorgmanagers van de toekomst samen werken aan verbeteringen in de gezondheidszorg.
Deloitte verbindt zich aan stichting Medical Business als samenwerkingspartne

Vanwege het succes van de stichting zijn zorginstellingen met toenemende mate geïnteresseerd in het concept en heeft Medical Business Project de afgelopen periode een enorme groei meegemaakt. Ook Deloitte wil bijdragen aan de groei van MBP en zijn kennis en ervaring van de zorgsector delen. Met dat doel voor ogen heeft de accountants- en adviesorganisatie zich vorige maand als samenwerkingspartner officieel verbonden aan stichting Medical Business. Concreet betekent dit dat Deloitte zich inzet om de project teams te coachen. “Op die manier maken wij het mogelijk dat de jonge dokters en zorgmanagers en consultants van de toekomst met elkaar leren samenwerken”, aldus Ruben Buitenhuis, Senior Consultant bij Deloitte.

Ook coaches in de pool die op een zeker moment geen projectteam begeleiden, nemen een belangrijke en ondersteunende rol in. Zij vormen namelijk het expert panel: gedurende het project worden teams uitgenodigd om de voortang en (tussentijdse) resultaten aan hen te presenteren. “Deze frisse blik van buiten af kan extra inzichten en waardevolle feedback opleveren. Daarnaast kunnen, op aanvraag van het projectteam, specifieke trainingen worden georganiseerd”, legt Buitenhuis uit.

Tot op heden zijn er volgens de Deloitte consultant al verschillende projecten met succes* afgerond op meerdere afdelingen in diverse zorginstellingen. “Reacties van de opdrachtgevers en alle betrokken stakeholders op het concept, de uitvoering en behaalde resultaten waren zonder uitzondering erg positief”, besluit Buitenhuis.

* Wegens het succes is Medical Business Projects het afgelopen jaar uitgegroeid tot een organisatie die actief is in drie regio’s, te weten Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. In september gaan dan ook meerdere uitdagende projecten parallel van start in de verschillende regio’s.

Gerelateerd: Gupta Strategists coacht Stichting Medical Business.