Gupta Strategists coacht Stichting Medical Business

02 juni 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

September 2014 is Medical Business Projects (MBP) gestart met haar eerste optimalisatie-project. Doel van MBP is om een brug te slaan tussen de medische en bedrijfskundige wereld in de zorg. MBP biedt jonge artsen en bedrijfskundigen de mogelijkheid om ervaring op te doen in het verbeteren van zorgprocessen. Inmiddels wordt het derde project afgerond. Gupta Strategists heeft zich aangesloten als partner van dit initiatief.

De wereldwijde zorgmarkt verandert ingrijpend; zorgkosten stijgen – vooral door innovaties, verhoogde levensverwachting en vergrijzing – waardoor de druk op overheden en zorginstellingen toeneemt om die kosten zo goed mogelijk te beheersen. Daarnaast worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en veiligheid van zorg en digitalisering en efficiëntie van zorgprocessen.

Overheden spelen hierop in met nieuwe wet- en regelgeving, zorgverzekeraars hervormen zorginkoopbeleid, en medisch technologische bedrijven ontwikkelen nieuwe apparaten en software. Zorgaanbieders moeten omgaan met al deze veranderingen, maar beschikken in veel gevallen niet over de specifieke kennis en kunde die nodig is om dergelijke – vaak grootschalige en impactvolle – veranderingen op een waardevolle manier te implementeren. Dit biedt kansen voor partijen die zich richten op deze groeiende markt voor zorgconsultancy.

Zorgmarkt

Stichting Medical Business
De overkoepelende stichting ‘Medical Business’, heeft zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld tot een snelgroeiend platform voor ‘artsen met verstand van zaken’. Het doel van de stichting is de kennis en kunde van een nieuwe generatie artsen zowel op bestuurlijk, organisatorisch als financieel gebied in de zorg te verbreden en verdiepen. Onder de vlag van Medical Business zijn drie pijlers opgericht: Medical Business Masterclass (geaccrediteerde masterclasses), Medical Business Education (summer academy, opleiding) en Medical Business Projects (projecten).

MBP verbindt jonge artsen en bedrijfskundigen, in een multidisciplinair team wordt er in vier maanden gewerkt aan een vraagstuk van een specifieke afdeling of divisie binnen een zorginstelling. De teams worden getraind en gecoacht door ervaren consultants.

MBP koppelt de klant (zorginstelling/opdrachtgever) aan de adviseur (een projectteam van jonge medici en bedrijfskundigen) en ondersteunt hen vervolgens met tools, training en coaching gedurende het project. “Zo zijn teams zonder specifieke ervaring als consultant in staat verbetermogelijkheden in zorgprocessen of op afdelingen in ziekenhuizen op te sporen, uitdagingen te analyseren en verbeteradviezen aan te dragen”, aldus MBP.

Medical Business Projects

Samenwerkingspartners
MBP heeft inmiddels twee projecten succesvol afgerond; een pilotproject op de vaatpolikliniek van het Tergooi ziekenhuis te Hilversum en een project op de polikliniek orthopedie van het OLVG te Amsterdam. Momenteel is een vervolgproject bij het Tergooi in de afrondingsfase en zijn er plannen voor twee nieuwe projecten in het najaar.

Gupta Strategists, een strategisch consultancykantoor gespecialiseerd in de zorg, heeft MBP ondersteund bij het project op de polikliniek orthopedie van het OLVG. “De uitkomst van de projecten van MBP vormt een win-win situatie. Enerzijds leert MBP medici en niet-medici op professionele wijze bedrijfskundige vraagstukken in de zorg aan te pakken, anderzijds dragen de projecten ook daadwerkelijk bij aan een betere gezondheidszorg,” aldus Gupta Strategists. En om daaraan toe te voegen: “Gupta ondersteunt MBP graag in hun initiatief om de artsen van de toekomst een bredere kijk te laten ontwikkelen op de zorg.”

Namens Gupta Strategists vervult Willem van der Veer, werkzaam bij Gupta sinds 2012, de rol van Business Coach binnen MBP. In die rol heeft hij het OLVG projectteam ondersteunt tijdens het project op de orthopedie polikliniek. De focus in dit project ligt op “slimmer werken”, zodat niet alleen de kwaliteit en patiënttevredenheid worden verhoogd, maar ook het proces efficiënter wordt ingericht.

Willem van der Veer, Gupta Strategists

Indien nodig kunnen de projectteams naast de coaching van een consultant ook gebruik maken van een medisch coach. Momenteel is dit Judith van Galen, neuroloog in opleiding aan het Radboud UMC. Naast haar medische opleiding heeft zij ervaring met het optimaliseren van een neurologie poli.  

MBP groeit snel en gaat het komende jaar de projecten, de coaching, training en samenwerking met haar partners verder professionaliseren.