Deloitte en Mercer adviseurs strijden om Actuaris van het Jaar Prijs 2016

22 september 2016 Consultancy.nl
Profielen
Meer nieuws over

De genomineerden voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2016 zijn bekendgemaakt. Het gaat om Marc Heemskerk, Adviseur bij Mercer, en John Smolenaers, Partner bij Deloitte Benefits & Pension Advisory. Tot en met 25 september kan het publiek nog stemmen om te bepalen wie naar huis gaat met de prestigieuze titel ‘Actuaris van het Jaar’.

Het Actuarieel Podium, een initiatief van FTE Actuarieel, reikt sinds 2012 jaarlijks de Actuaris van het Jaar Prijs uit, een initiatief dat in het leven werd geroepen om actuarieel specialisten, die een duidelijke voortrekkersrol vervullen in de profilering van de actuariële beroepsgroep, publiek te waarderen en een platform te bieden ter versterking van hun activiteiten. Voor De Actuaris van het Jaar Prijs kan iedereen die op één of andere wijze actief is in het actuariële vakgebied worden voorgedragen, zoals actuarieel analisten, actuarissen, finance- en riskexperts.

Voor de jaarlijkse toekenning van de Actuaris van het Jaar Prijs komen actuarissen in aanmerking die een bijzondere bijdrage, met substantiële en aantoonbare maatschappelijke relevantie hebben geleverd, aan de ontwikkeling en/of toepassing van het actuariaat of het financieel riskmanagement*. Vorig jaar werd de competitie gewonnen door Amba Zeggen, zelfstandig actuaris, riskmanager en docent aan de Amsterdam Business School van de UvA. Winnaars van eerdere edities waren: Falco Valkenburg (2014), Ad Kok (2013) en Jan Tamerus (2012).

Actuaris van het Jaar 2016

Voor de 2016 editie van de jaarlijkse award zijn momenteel nog twee genomineerden in de race: Marc Heemskerk, werkzaam als Adviseur bij Mercer en John Smolenaers, Partner bij Deloitte. De jury heeft beiden beoordeeld op basis van hun bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en visie op het vak. De twee ervaren professionals scoren volgens de jury** zeer hoog op deze aspecten en zijn in de running voor de titel ‘Actuaris van het Jaar 2016’. Stemmen op de twee kandidaten kan nog tot en met 25 september 23:59 uur. De uitreiking volgt op 27 september in het Achmea Congres centrum in Zeist, tijdens de vijfde editie van de Actuarisdag***.

Marc Heemskerk  en John Smolenaers genomineerd voor Actuaris van het Jaar 2016

Marc Heemskerk is sinds 1992 werkzaam in de pensioenwereld. Vanaf dat jaar is hij werkzaam bij Mercer. In zijn huidige functie is hij enerzijds werkzaam als adviseur van een aantal vooraanstaande bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en anderzijds als certificeerder. Heemskerk wordt regelmatig gepubliceerd in vakbladen (De Actuaris, PensioenMagazine) en aangehaald door de landelijke media (Trouw, PensioenPro, het Financieele Dagblad). Zijn gedachtegoed voor en visie op het nieuwe pensioenstelsel is inmiddels doorgedrongen tot de SER en heeft de aandacht van diverse grote pensioenfondsen.

Voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is Heemskerk blogger. Daarnaast is hij voorzitter van de AG-werkgroep ‘doorsneesystematiek’. Heemskerk werd in 2010 genomineerd voor de NPN prijs, in de categorie Uitzonderlijke Bijdrage aan de Pensioenfondssector. Naast zijn werk bij Mercer is hij docent bij Stichting Pensioenfonds Opleidingen (SPO), onderdeel Financieel Toetsingskader.

Volgens de jury wordt Heemskerk “zowel door klanten als collega’s zeer gewaardeerd voor zijn heldere en duidelijke manier van communiceren, ook als het om complexe zaken als FTK en de haalbaarheidstoets gaat. Hij verplaatst zich uitstekend in zijn publiek en schakelt gemakkelijk tussen bestuur, deelnemers en anderen. Binnen Mercer vervult hij een voortrekkersrol als het gaat om kennisdeling, innovatie en het blijven ontwikkelen van het vakgebied. Dit in combinatie met zijn gezonde dosis aan humor en relativeringsvermogen maakt hem een voorbeeld voor zijn collega’s.” 

John Smolenaers is partner bij Deloitte Benefits & Pension Advisory, onderdeel van Financial Advisory Services. In de dagelijkse praktijk adviseert hij ondernemingen op het gebied van employee benefits en pensioenen. Sinds het afronden van Actuariaat en een minor Recht aan de UvA in 2000 is hij werkzaam in het (brede) pensioen- en arbeidsvoorwaardenveld. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in complexe en strategische verandertrajecten binnen het HR-domein. Smolenaers draagt bij aan het maatschappelijk debat middels publicaties op het gebied van bijvoorbeeld APF’en en Big Data. Hij schrijft voor De Actuaris en is redactielid bij het vakblad Pensioen & Praktijk. Daarnaast geeft hij spreekbeurten over innovatieve thema’s op congressen en is hij zeer actief op Twitter. Smolenaers was voorheen lid van de commissie Pensioenen van het Actuarieel Genootschap (2008-2013). Ook was hij voorzitter van de werkgroep Rentetermijnstructuur van het AG. Namens het AG nam hij deel aan diverse hoorzittingen en rondetafels van de Tweede Kamer en ministeries.

Smolenaers is volgens het oordeel van de jury “een zeer zichtbare actuaris met een stevige visie die hij ook op een goede manier uitdraagt. Als actuaris loopt hij voorop in het denken over de combinatie pensioen, zorg en wonen. Maar hij kijkt ook over de grenzen van het vak heen en schrijft over robotisering en het toepassen van de actuariële kwaliteiten in andere sectoren dan pensioen alleen. Hij laat hiermee zien dat hij de tijdsgeest goed aanvoelt en de actuariële professie vooruit wil helpen.”

* Naast de Actuaris van het Jaar verkiezing wordt sinds vorig jaar ook een prijs vergeven voor jonge actuariële talenten. Vorig jaar wist Pim van Diepen (Mercer) die prijs in de wacht te slepen.

** De zeskoppige jury bestaat uit: Ronald Latenstein van Voorst, oud-voorzitter Raad van Bestuur Verbond van Verzekeraars en SNS Reaal (voorzitter); Loes de Boer, werkzaam bij a.s.r. als financieel risicomanager op het snijvlak van actuariaat, risico- en performance management; Anno Bousema, Partner Financial Assets, executive searcher van actuarieel en risk professionals en 17 jaar directeur van het AG/AI; Tom Veerman, actuaris en eigenaar van een actuarieel adviesbureau; Jan Donselaar, actuaris en oud vicevoorzitter van het AG; en Erik Goris, Managing Director Institutional Business bij PGGM.

*** Het jaarlijkse congres voor actuariële professionals staat in het teken van kennis delen, sparren met vakgenoten, plezier en netwerken. Vorig jaar waren zo’n 300 professionals uit de branche aanwezig.