De Raad voor Rechtsbijstand verlengt outsourcingdeal met Cegeka

25 augustus 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De Raad voor Rechtsbijstand heeft haar outsourcingcontract met Cegeka met twee jaar verlengd tot 2018. Het contract omvat outsourcing van de datacenterinfrastructuur en het technisch beheer van het applicatielandschap van de Raad. Het contract wordt mogelijk uitgebreid met de uitbesteding van de eerstelijns service desk.

Als zelfstandig bestuursorgaan regelt de Raad voor Rechtsbijstand – in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) – de gesubsidieerde rechtsbijstand* in Nederland. De Raad voor Rechtsbijstand is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Om zijn IT-omgeving te managen, werkt de Raad voor Rechtsbijstand met verschillende ICT-leveranciers, waaronder Cegeka, een IT-bureau met vestigingen in Veenendaal en Eindhoven. De ICT dienstverlener is momenteel verantwoordelijk voor de datacenterinfrastructuur van de Raad voor Rechtsbijstand, en heeft ook het technisch beheer van het applicatielandschap onder zijn hoede. Op basis van die succesvolle samenwerking met Cegeka heeft de Raad voor Rechtsbijstand besloten om het huidige contract met twee jaar te verlengen, tot 2018.

Gevraagd waarom het bestuursorgaan zijn partnership met Cegeka heeft verlengd, geeft William van der Velden, Hoofd Beheer Informatie Management, aan dat de samenwerking “goed verloopt”, met een stabiele ICT-omgeving als gevolg: “Cegeka past goed bij ons qua omvang en qua manier van samenwerken. Ze zijn professioneel en pragmatisch. Dat is prettig, wij hebben flexibiliteit in dienstverlening nodig.”

De Raad voor Rechtsbijstand verlengt outsourcingdeal met Cegeka

Ook de manier waarop Cegeka samenwerkt met de overige IT-partijen die diensten leveren aan de Raad voor Rechtsbijstand, loopt volgens Van der Velden naar tevredenheid. “Ook die samenwerking verloopt op een professionele manier. Wij kunnen ons volledig focussen op onze rol als regievoerder en laten de operatie over aan onze leveranciers.” 

Naast de bestaande outsourcingovereenkomst, heeft de Raad voor Rechtsbijstand het plan om vanaf 1 januari 2017 ook de eerstelijns servicedesk bij Cegeka onder te brengen. “Dit past in onze filosofie dat wij willen dat leveranciers ons helpen bij de verbetering van onze service”, zegt Van der Velden. “Als Cegeka zelf ook de meldingen afhandelt, begrijpen ze nog beter wat er speelt en kunnen ze daarop anticiperen. We verwachten dat we de stabiliteit en betrouwbaarheid van onze ICT-omgeving daarmee naar een nog hoger plan kunnen brengen.”

* Burgers die kampen met een juridisch probleem, maar die niet de financiële middelen hebben om een mediator of advocaat in te schakelen, kunnen een beroep doen op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand, waardoor zij een deel van de juridische kosten vergoed krijgen. Deze gesubsidieerde bijstand wordt ingeregeld via de Wet op de rechtsbijstand (Wrb).