KWINK groep en KEA evalueren regeling van het Fonds Podiumkunsten

09 augustus 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In opdracht van het ministerie van OCW gaat KWINK groep – in samenwerking met het Europees onderzoeksbureau KEA – een evaluatie van de internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten uitvoeren. Deze regeling heeft als doel de internationale ambities van makers en uitvoerders van podiumkunsten te bevorderen en bij te dragen aan reflectie op internationaal niveau.

Internationaliseringsregeling

De internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten, sinds 2009 operationeel, is bedoeld om de export, uitwisseling en import van de podiumkunsten te bevorderen. De regeling bestaat uit een snelloket en drie deelregelingen. Het snelloket houdt in dat Nederlandse groepen of performers via een versnelde procedure (het snelloket) subsidie kunnen ontvangen, om in het buitenland hun presentatie bij te wonen of uit te voeren. De eerste deelregeling houdt in dat Nederlandse podia of festivals subsidie kunnen aanvragen voor het programmeren van bijzondere buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland.

De tweede deelregeling regelt dat producerende instellingen, festivals en podia subsidie kunnen ontvangen voor projecten die bijdragen aan de internationalisering van de podiumkunsten in Nederland, door het bewerkstelligen van kennisopbouw, -overdracht of -uitwisseling. Met de laatste deelregeling kunnen buitenlandse podia en festivals subsidie kunnen aanvragen voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse gezelschappen, ensembles en performers.

KWINK groep en KEA evalueren regeling van het Fonds Podiumkunsten

Om beter zicht te krijgen op de effecten en de context waarin de internationaliseringsregeling tot stand komt heeft het ministerie van OCW twee adviesbureaus in de arm genomen om de internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten te evalueren. Naast het Europese onderzoeksbureau KEA heeft het ministerie een beroep gedaan op KWINK groep, een adviesbureau uit Den Haag dat zich onder meer toelegt op de cultuursector en zich vooral richt op vraagstukken in het (semi-)publieke domein*.

Doel van de evaluatie is allereerst om na te gaan in welke mate de beoogde doelen van de internationaliseringsregeling bereikt worden en daarnaast om advies uit te brengen over eventuele zinvolle veranderingen in de regeling, de doelstelling daarvan en de verbetering die daardoor te verwachten is.

Procedure

Om de evaluatie door te voeren zullen de onderzoekers een enquête uitzetten onder alle aanvragers van de regeling tussen 2013 en 2016. Daarnaast zullen verdiepende gesprekken gevoerd worden met ongeveer veertig geselecteerde gesprekspartners. Drie adviseurs van KWINK groep zullen bij het onderzoek betrokken zijn: Boris Gooskens, Anna Stutje en Pauline Modderman.

* In de cultuursector evalueert het adviesbureau veelvuldig programma’s, wetgeving en organisaties en voert het regelmatig onderzoeken uit. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie productie- en compositiesubsidies en de evaluatie van de programmeringsregeling. Daarnaast werkt KWINK groep aan de kwalitatieve beschrijvingen van sectoren binnen de Nederlandse cultuursector, in opdracht van het ministerie van OCW.