Corporates worstelen met samenstelling van Raad van Bestuur

11 augustus 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Grote organisaties wereldwijd hebben steeds meer moeite met het samenstellen van een Raad van Bestuur. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim tweeduizend bestuurders, leidinggevenden en commissarissen van ondernemingen in bijna vijftig landen.

Het onderzoek toont aan dat momenteel minder dan 40% van de ondervraagde managers tevreden is over de samenstelling van het bestuur en de combinatie van vaardigheden en ervaring van de leden. Daarbij gaat het om in hoeverre managers geloven dat de zittende bestuurders de capaciteiten hebben om adequaat strategieën op te stellen en hun bedrijf door het alsmaar volatieler wordende en snelveranderende marktlandschap te kunnen loodsen. Het blijkt dat slechts 36% tevreden is, tegenover de meerderheid (49%), die slechts enigszins tevreden is. 14% is in het geheel niet tevreden over de capaciteiten van het bestuur.

Tevredenheid over de samenstelling van het bestuur

Ruim de helft van de managers ziet dan ook ruimte voor aanzienlijke verbeteringen in de samenstelling van het bestuur. Volgens Tom van der Heijden, partner bij KPMG, is dit een geluid dat niet genegeerd mag worden. “De beschikbaarheid van talentvolle bestuurders in de bestuurskamer is van essentieel belang voor het lange termijn-succes van een onderneming”, geeft hij aan.

Wat kan er gedaan worden?
Gevraagd naar wat er concreet gedaan kan worden om de samenstelling te verbeteren, wijzen de respondenten vooral op twee factoren: stevige beoordelingen (87%) en formele opvolgingsplannen (77%). “Deze twee factoren worden gezien als de meest effectieve mechanismen om de juiste samenstelling van de raad van bestuur te bereiken”, zegt Van der Heijden. 49% benadrukt dat het monitoren van de gemiddelde ambtstermijn belangrijk is – het onderzoek toont aan dat institutionele investeerders steeds vaker beleid omarmen dat rekening houdt met de gemiddelde ambtstermijn van het bestuur.

Belangrijkste mechanismes voor het samenstellen van een Raad van Bestuur

Tegelijkertijd erkennen de ondervraagde managers dat zij worstelen met het omarmen van de twee bovenstaande maatregelen. Bijna een derde geeft als twee belangrijkste drempels voor het opbouwen en behouden van een goed-presterend bestuur aan, dat er binnen de organisatie ‘een grondige evaluatie van de Raad van Bestuur en individuele bestuurders ontbreekt’ en dat er ‘een beperkte mogelijkheid is om niet presterende bestuurders uit hun functie te ontheffen’. “Dit staat een constante hoge kwaliteit van bestuur in de weg.”

Gekeken naar goede opvolgingsconstructies beschikt slechts 17% van besturen over een formeel plan dat rekening houdt met de toekomstige behoeften en dat periodiek wordt geëvalueerd. 36% beschikt over een informeel proces of hanteert een reactieve aanpak (wanneer een vrijgekomen plek moet worden ingevuld), en een derde van bestuurders geeft aan dat dit geen punt van discussie vormt binnen de organisatie.

Successieplanning in Raad van Bestuur

Vaardigheden van bestuurders
Het onderzoek keek ook naar welke vaardigheden en expertises het meeste verbeterd moeten worden om de prestaties te verbeteren. Hieruit komt naar voren dat het essentieel is dat de vaardigheden van bestuurders de 3-5-jaren strategie van de organisatie nauw volgen. 75% van de bestuurders maakt zich zorgen om dit aspect. Dit komt enerzijds doordat de veranderende marktomgeving het belang van effectieve strategische besluitvorming doet stijgen, en anderzijds omdat de afgelopen jaren de betrokkenheid van bestuursleden in strategie is toegenomen, een gegeven dat al eerder werd aangetoond in eerdere onderzoeken, van KPMG en van McKinsey & Company.

Benodigde vaardigheden van bestuurders

Zo’n 61% van de bestuurders vindt dat er een grote behoefte is aan meer verscheidenheid in de achtergrond en de gezichtspunten van de bestuurders. 54% is van mening dat de vaardigheden van bestuurders beter moeten aansluiten bij de vraag die is afgeleid van business model disruptie en andere concurrentiebedreigingen. Andere factoren die worden benadrukt zijn technologische vaardigheden om met de snelle veranderende technologie om te kunnen gaan, de behoefte aan internationale ervaring en kennis van cybersecurity. “Bedrijven vinden het lastig om bestuurders te vinden die over de vereiste deskundigheid en ondernemingservaring beschikken om adequaat toezicht te kunnen houden en afstand te kunnen nemen van het traditionele denken”, aldus Van der Heijden.

Obstakels voor het vinden van geschikte bestuurders

Ondanks dat hun eisen duidelijk op tafel liggen, blijft het daadwerkelijk vinden van geschikte kandidaten een uitdaging. Bijna 70% ervaart problemen bij het vinden van bestuurders met de noodzakelijke ervaring en kennis. Iets meer dan de helft van de onderzochte bestuurders geeft aan dat zij moeite hebben om vast te stellen over welke eigenschappen en talenten het toekomstige bestuur zou moeten beschikken. En ruim 40% ervaart weerstand bij het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur omdat vastgehouden wordt aan de ‘status quo’. “Vooral dit laatste obstakel vormt een belangrijke bedreiging om een hogere kwaliteit van bestuur te garanderen”, sluit Van der Heijden af.