Strategie bepalen en uitvoeren blijft topprioriteit bestuurders

18 april 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Wereldwijd zien bestuurders het ontwikkelen van strategie als hun belangrijkste bijdrage aan organisaties en spenderen daaraan het grootste gedeelte van hun tijd. Van alle functiegebieden is dit bovendien het gebied waarin zij volgens eigen zeggen het meest effectief zijn. Ook de komende twee tot drie jaar zullen bestuurders zich voornamelijk op strategie blijven focussen, hoewel ook aspecten als health en talent management steeds meer aandacht zullen gaan krijgen.

De raad van bestuur blijft een van de belangrijkste organen voor het bepalen van de strategische richting van organisaties. In een recent onderzoek van McKinsey & Company ondervroeg het consultancybureau meer dan 1.100 bestuurders om inzicht te krijgen in hun belangrijkste taken en focusgebieden. De respondenten zijn afkomstig uit diverse regio’s en sectoren en werken in verschillende bestuursrollen binnen organisaties van verschillende bedrijfsgroottes.

Volgens het onderzoek is het aantal dagen dat bestuurders besteden aan bestuurswerk de afgelopen jaren toegenomen. In 2011 besteedden zij hier gemiddeld 28 dagen aan, hoewel het ideale aantal dagen volgens hen op 38 lag. Vier jaar later ligt het gemiddelde vijf dagen hoger, waardoor de kloof ten opzichte van het ideale aantal in 2015 voor de helft gedicht is. De onderzoekers van McKinsey merken hierbij op dat er aanzienlijke variatie bestaat tussen verschillende besturen en hun bestuurders, waarbij de effectievere bestuursraden vaak meer tijd spenderen aan bestuurswerk.

Om verder op de werkzaamheden van bestuurders in te zoomen werd hen ook gevraagd om aan te geven aan welke functiegebieden zij hun tijd zoal spenderen. Ook dienden zij aan te geven hoe effectief zij daarin zijn. Volgens het onderzoek is de focus op strategie van veel bestuurders toegenomen de afgelopen jaren. Bestuurders besteden hieraan gemiddeld 8,9 dagen – twee dagen meer dan het gemiddelde in 2013. Volgens de respondenten is dit tevens het functiegebied waarin de raad van bestuur het meest effectief is.

Ook voor performance management is steeds meer aandacht de afgelopen jaren, met een gemiddelde van 7,2 dagen in 2015 ten opzichte van 5,2 in 2013. 19% van de respondenten geeft aan dat dit het functiegebied is waar zij het meest effectief zijn. Met gemiddeld drie dagen in bestuurswerk besteden bestuurders de minste tijd aan talent management en de gezondheid binnen hun organisatie. Slechts 5% van de bestuursraden ziet dit als zijn meest effectieve functiegebied.

Als gevolg van zich snel herstellende economie en de diverse veranderingen waar bedrijven mee te maken krijgen, lijkt het erop dat de bestuursvergaderingen de komende jaren een ander karakter gaan krijgen. Ondanks de veranderingen zal de focus nog steeds vooral op strategie blijven liggen.

Opvallend is echter wel dat het functiegebied dat in 2015 de minste aandacht krijgt, in de komende jaren naar verwachting juist veel belangrijker zal gaan worden. 18% van de respondenten geeft aan dat zij aanzienlijk meer tijd zullen gaan besteden aan een gezonde cultuur en talent management. 34% verwacht hier iets meer tijd aan te zullen besteden dan in 2015. Ook risk management lijkt belangrijker te worden onder bestuurders – 9% denkt hier aanzienlijk meer tijd in te gaan steken en 36% verwacht hier iets meer tijd aan te zullen spenderen.

Op het gebied van governance en compliance verwacht 53% van de bestuurders geen verandering in hun tijdsbesteding terwijl 27% hieraan juist meer tijd wil besteden. En ook ten aanzien van stakeholder en shareholder management verwacht meer dan de helft (56%) geen verandering in hun tijdsbesteding, terwijl ruim een kwart (26%) juist meer tijd hieraan wil besteden.