Risico's in de wereld nemen verder toe volgens top bedrijfsleven

21 juni 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Negen op de tien bestuurders wereldwijd is van mening dat de risico's in de wereld zijn toegenomen, blijkt uit een onderzoek van BDO onder 500 bestuurders en managers in 44 landen. Ruim de helft (56%) van de respondenten ziet toenemende concurrentie als de grootste bedreiging, gevolgd door economische vertraging (43%) en bedrijfsstagnatie (42%).

In alle regio's wordt toenemende concurrentie beschouwd als de voornaamste bedreiging en 60% is van mening dat dit risico de komende tien jaar van invloed blijft op hun onderneming. In het bijzonder de grote multinationals – corporates met een omzet van meer dan $5 miljard – zien een hoog risico op dit gebied. Dit weerspiegelt ook de algemene houding van de gevestigde spelers, ten aanzien van de vele startups die binnen hun markten een plek aan het veroveren zijn. Andere grote risico’s die door corporates worden genoemd zijn technologische veranderingen en milieurisico’s. Ook veranderende wet- en regelgeving scoort hoog, vooral binnen sectoren die reeds strenge wet- en regelgeving kennen, zoals het financial services segment.

Economische vertraging is over de hele linie de op een na meest genoemde bedreiging, volgens de auteurs niet alleen het gevolg van een lagere BBP groei, maar ook van de meer onderlinge verbanden tussen mondiale ontwikkelingen. “Grote ondernemingen voelen de weerslag van sterke bewegingen in de prijzen van grondstoffen, bankencrisissen, een lage rentestand, strenger wordende wetgeving en politieke instabiliteit – ongeacht in welke markt deze ontwikkelingen zich voordoen”, aldus de onderzoekers.

Top risico's volgens bestuurders

Kijkend naar de verschillende regio's, dan is het risico van economische vertraging het grootst in de EMEA regio. 44% van de respondenten noemt dit als hun grootste risico. De helft van de ondernemingen in EMEA noemt vervolgens marktverschuivingen als tweede risico, waarbij het potentiële vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie onzekerheid voor bedrijven oplevert.  

Technologie en regelgeving
Het rapport noemt ook technologie en regelgeving als belangrijke risico-aspecten. Technologie wordt gezien als een risico én als een kans. Internet of Things (IoT), Big Data en advanced analytics scheppen mogelijkheden voor de oprichting van nieuwe bedrijven of de groei van bestaande bedrijven in veel sectoren. Nieuwe technologie brengt echter ook een aantal andere bedreigingen met zich mee die deze ondernemingen tot hun grootste risico's rekenen, zoals cyber-aansprakelijkheid, het onvermogen om te innoveren of ontwrichtende innovatie.

“De wereld wordt gevaarlijker en dit wordt versterkt door de huidige mate van economische en politieke onzekerheid. Bedrijven hebben te maken met allerlei soorten risico's: technologische risico's, een minder zeker politiek landschap, economische en klimatologische risico's, enzovoorts. Elk van deze risico's vereist een weloverwogen en berekende reactie, volgens een passende tijdschaal”, aldus Nigel Burbidge, Partner en Global Chair for Risk & Advisory Services bij BDO.