Aanbestedingsvorm UAV-GC steeds vaker toegepast in energiemarkt

16 juni 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Jaarlijks wordt er €2 miljard in het energienet geïnvesteerd door Nederlandse netbeheerders. De opkomst van duurzame energie brengt extra investeringen met zich mee: TenneT verwacht €2 tot €3 miljard te investeren om de nieuwe offshore windparken aan te sluiten op het bestaande net. Daarnaast zullen er nog miljarden worden geïnvesteerd in nieuwe windmolenparken, zonnepanelen en andere duurzame energievoorzieningen.

Om deze investeringen zo optimaal mogelijk te besteden wordt een nieuwe vorm van aanbesteden steeds vaker toegepast: UAV-GC. Dit staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten. Geïntegreerde contracten worden al langer in andere sectoren toegepast en de afgelopen jaren ook steeds vaker in de energiemarkt. 

Het principe van UAV-GC is om de uitvoerende partij meer verantwoordelijkheid te geven over het ontwerp en de invulling van een project. Dit gebeurt doordat de uitvoerder ook verantwoordelijk is voor het functioneren gedurende lange periode op basis van een fixed price principe. Voorafgaand aan de aanbesteding stelt de opdrachtgever een pakket van eisen op waarin het functioneren van het project wordt beschreven. Bijvoorbeeld: Het leveren en plaatsen van zonnepanelen die 15 jaar lang functioneren met een rendement van minstens 25%. De leverancier is dan verantwoordelijk dat de zonnepanelen 15 jaar lang goed presteren.

Ben je dan als opdrachtgever helemaal gebonden? Nee, meedenken bij knelpunten kan. Maar de uiteindelijke keuze ligt bij de opdrachtnemer. Minder ervaren opdrachtnemers hebben de neiging te gaan leunen op de opdrachtgever. Invloed van de opdrachtgever is dus nog steeds aanwezig maar de wijze waarop dit gaat is echter fundamenteel anders.

Aanbestedingsvorm UAV-GC steeds vaker toegepast in energiemarkt

Een gevolg van verschuiven van de verantwoordelijkheid naar de leverancier, is dat het innovaties stimuleert. Technische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieproductie, smartgrids en energieopslag gaan razendsnel. Leveranciers zijn vaak veel beter op de hoogte van de nieuwste innovaties dan de opdrachtgevers. Bij conventionele aanbestedingen willen opdrachtgevers vooral risico’s vermijden en wordt vaak voor betrouwbare technieken gekozen. Doordat leveranciers bij UAV-GC meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen kunnen zij zelf de afweging maken om nieuwe technologieën toe te passen. 

Een voorbeeld is de nieuwbouw van elektriciteitslijnen waarin innovatieve masten worden toegepast. Hierin zijn de tijdelijke toegangswegen naar de bouwplaatsen, de inrichting van de bouwplaatsen, de bouw van de funderingen en de productie, levering en plaatsing van de masten aanbesteedt onder UAV-GC.

Ook bij nieuwe windmolenparken worden steeds vaker geïntegreerde contracten gebruikt. Bij de bekendmaking van de keuze voor een turbineleverancier wordt vaak vermeld dat de turbineleverancier naast de levering ook het onderhoud zal uitvoeren voor een bepaalde periode van 5 tot 15 jaar.

Door de ontwikkelingen in de energiemarkt en de benodigde aanpassingen aan het energienet is UAV-GC een logische manier van aanbesteden doordat het innovaties stimuleert. De verwachting is dat steeds meer partijen dit principe zullen gaan toepassen en dat opdrachtgevers en -nemers hier ook steeds beter mee om kunnen gaan. 

Een artikel van Jasper Voormolen, consultant bij Energyprofs.