Intecritic van start, adviesbureau voor reorganisatie consultancy

15 juni 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

De adviesbranche is een nieuw adviesbureau rijker: Intecritic. Met een team van arbeidsrechtadvocaten en –juristen helpt Intecritic opdrachtgevers bij reorganisatievraagstukken, door arbeidsrechtelijke evaluaties door te voeren, en het proces en de gevolgen van de reorganisatie voor alle betrokkenen op het juiste moment in kaart te brengen. Consultancy.nl nam het nieuwe bureau, dienstverlening en ambities kort onder de loep.

Oprichters van Intecritic zijn Martine Lem en Edgar Beers, die elkaar al enkele jaren privé kennen. Een zakelijke relatie ontstond pas toen Beers, een supply chain manager met meer dan 15 jaar ervaring met een arbeidsrechtelijk vraagstuk te maken kreeg en advies vroeg bij Lem, arbeidsrechtadvocaat van beroep. Beiden merkten dat hun ambities op een lijn lagen en besloten samen het ondernemerschap aan te gaan. Beers blikt terug: “Snel kwamen we er achter dat onze benadering in één lijn lag: transparant, en integer.” Hij voegt toe: “Met de juridische ervaring van Martine, mijn eigen organisatiekwaliteiten en onze gezamenlijke visie op business ethics was de synergie aanwezig om samen te gaan ondernemen.”

Nieuw adviesbureau: Intecritic
Intecritic was geboren, een bureau waarmee Lem en Beers klanten ondersteunen bij reorganisatievraagstukken. Lem vertelt over hun motivatie om Intecritic te starten: “Thema's als transparantie, tegenkracht en integriteit staan weer op de kaart, mede door de lessen van de economische crisis. Daar heeft de wetgever onder meer op gereageerd met de Wet Werk en Zekerheid. Zonder te diep op de wetgeving in te willen gaan verlangt die dat een werkgever goed doordacht en integer te werk gaat bij reorganisatie en ontslag. Een slecht dossier is niet langer meer te compenseren door een hogere ontslag vergoeding bij de kantonrechter.” Ze vervolgt: “Daar waar in het verleden problemen hadden kunnen worden voorkomen door vroegtijdig om tafel te gaan zitten in plaats van strijd aan te gaan, verlangt de wetgever dit nu feitelijk. Dat dat niet de modus operandi is van veel bedrijven en arbeidsjuristen wordt snel duidelijk. Ik had in mijn jarenlange ervaring als arbeidsrechtadvocaat al de behoefte zaken beter aan te pakken en Edgar kwam met zijn twintig jaar ervaring in grote bedrijven als geroepen om een visie om te zetten in een product en bedrijf.”

Edgar Beers, Martine Lem - Intecritic

Dynamisch reorganisatielandschap
Intecritic, dat is gevestigd in Breda, doet zijn intrede in een dynamische arbeidsmarkt en reorganisatielandschap, die de afgelopen jaren flinke ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Beers zegt daarover:“ Sinds de crisis is de roep om verantwoordelijkheid nemen, transparantie en integriteit weer hoog op de agenda komen te staan, en gelukkig maar. In een reactie op crisisjaren heeft de maatschappij vooral gereageerd door enerzijds strengere regulering (wetgeving) en professionalisering (opleiding, overleg, etc.) te eisen. Het gevolg is dat ondernemers het anders moeten doen, vaak met minder mensen of anders georganiseerd.” Hij vult aan: “Reorganiseren is voor veel bedrijven een doorlopend proces geworden. En dat terwijl de wetgever heeft gereageerd door juist bij wet meer werk en zekerheid te creëren (WWZ). In die spagaat wordt van de ondernemer verwacht zich te ‘bezinnen’ voor hij begint met reorganiseren.” 

Dit bezinnen waar de wetgever om vraagt, is volgens Beers broodnodig om drie redenen: “Allereerst moet de ontslagreden tegenwoordig goed onderbouwd zijn. Ook kunnen medewerkers tegenwoordig zo’n driemaal naar de rechter toe om die reden te laten toetsen. En tenslotte, wat niet goed onderbouwd is, valt later niet meer te herstellen.” De roep vanuit de maatschappij om regelgeving en professionalisering is volgens de twee Intecritic oprichters echter niet de enige oplossing. Zij pleiten voor het leveren van wat zij noemen ‘tegenkracht’, een aspect waarmee hun nieuwe adviesbureau Intecritic zich op twee vlakken wil onderscheiden.

“De ontwikkelingen en wijzigingen in het arbeidsovereenkomstenrecht laten behoefte aan de organisatie van tegenkracht zien”, vertelt Lem, die het onderscheidende vermogen van Intecritic kort toelicht: “Onze visie is onderscheidend: we organiseren tegenkracht met zeer omvangrijke juridische kennis waarmee we de klant en haar medewerkers een spiegel voorhouden én een heldere blik in de toekomst bieden naar de kernresultaten van de reorganisatie. Daarnaast bieden we een zuiver product, namelijk tegen een vaste prijs een heldere prestatie die werkgever én werknemers enorm veel tijd en geld kan opleveren.” Beers vult aan: “Door het organiseren van tegenkracht kan de kwaliteit van de te nemen beslissingen in een reorganisatie vele malen worden vergroot.”

Intecritic van start

Dienstverlening
Concreet bestaat de dienstverlening van Intecritic vooral uit het doorvoeren van arbeidsrechtelijke evaluaties van reorganisatietrajecten van klanten. Lem en Beers werken samen met een team van arbeidsrechtadvocaten en -juristen die volgens de oprichters veel ervaring hebben met de arbeidsrechtelijke problematiek bij reorganisaties. Lem licht toe: “Intecritic beoordeelt de besluitvorming, het proces en de gevolgen van de ingezette reorganisatie voor alle betrokkenen.” De uitkomsten van een evaluatie worden vervolgens transparant gecommuniceerd naar de opdrachtgever, die bovendien uitleg krijgt over de verschillende partijen, en geschetst krijgt hoe het juridisch en persoonlijk proces voor de betrokken werknemers zal verlopen.

“Middels een kritische, integrale en integere analyse maken wij samen met onze klanten een inschatting van het resultaat van een reorganisatie. Hierdoor houden zij zelf de inhoud van de oplossingen in de hand. Dat noemen wij ‘accountability in reorganisation’”, vult Beers aan die de tagline toelicht: “Dit verwijst direct naar het nemen van accountability bij een reorganisatie alsook dat het hele denken over accountability aan het veranderen is. Voldoen aan de wet is niet gelijk aan accountability!”

Gevraagd naar op welke sector de diensten van Intecritic zich richten, zegt Beers: “Daar waar grote reorganisaties nodig zijn teneinde de veranderende economie een rol te spelen. (Semi) overheid en organisaties die het lef hebben voorafgaand aan de inzet van reorganisatie kritisch naar zichzelf te kijken. Maar niet ieder bedrijf is daar nu aan toe, dat heeft meer te maken met de cultuur van een bedrijf dan de sector an sich.”

Ambities
Over de ambities van het nieuwe bureau voor de komende jaren zegt Lem: “Wij zijn de grondlegger én koploper in het creëren van tegenkracht bij reorganisatie. Daarin willen wij groeien en diversificeren. Juristen, HR organisaties en ook rechters beginnen pas nu de effecten van de wet Werk en Zekerheid te zien en beginnen te beseffen dat de tocht naar het UWV of rechtbank geen uitkomst meer biedt als je niet kunt aantonen dat je netjes met je medewerkers bent omgegaan. Daar is nog een wereld te winnen en daar ligt onze ambitie, altijd binnen de visie: Integer, Integraal en Kritisch.”