Wereldwijde uitgaven aan defensie en wapens naar $1,7 biljoen

23 mei 2016 Consultancy.nl

De wereldwijde uitgaven voor militaire doeleinden zijn afgelopen jaar voor het eerst sinds 2011 weer gestegen. Uitgaven aan defensie en wapens waren vorig jaar goed voor een totaal van ongeveer $1,7 biljoen, meer dan 50% hoger dan in het begin van de 21e eeuw. Als het op financiën aankomt zijn de legers van Amerika en China de absolute grootmachten. 

Toenemende spanningen en onrust in geopolitieke sferen hebben er voor gezorgd dat in 2015 voor het eerst in vijf jaar de wereldwijde uitgaven aan defensie en wapens weer zijn toegenomen, blijkt uit data van SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute. Tussen 2011 en 2014 daalden de wereldwijde uitgaven van $1,78 biljoen naar minder dan $1,75 biljoen. In 2015 stegen de uitgaven met 1% naar $1,76 biljoen (gecorrigeerd voor inflatie: $1,68 biljoen). In de 13 jaar voor 2011 stegen de wereldwijde uitgaven aan militaire doeleinden met ruim $700 miljard – van $1,07 biljoen in 1998 naar $1,78 biljoen in 2011. Vanaf 1988 is een daling van de uitgaven zichtbaar van $1,6 biljoen naar het dieptepunt in 1998.

Wereldwijde uitgaven aan defensie en wapens

Maar niet overal ter wereld stijgen de militaire uitgaven. Sam Perlo-Freeman, hoofd van het military expenditure project van SIPRI, licht toe: “Militaire uitgaven vertoonden in 2015 een gemixt patroon. Aan de ene kant zijn er uitgavetrends die het escalerende conflict en toenemende onrust in veel delen van de wereld reflecteren, maar aan de andere kant zijn er trends die een duidelijke breuk tonen met de olie-gedreven militaire uitbreiding van het afgelopen decennium. De volatiele economische en politieke situatie maken dat het toekomstbeeld voor de komende jaren onzeker is.”

Een analyse van de defensie-uitgaven per regio laten zien dat verschillende delen van de wereld gemixte trends vertonen als het op hun militaire uitgavenpatroon aankomt. In Azië en Oceanië zijn de uitgaven voornamelijk gestegen. Ten opzichte van 2006 geeft deze regio 64% meer uit aan wapens en defensie, en sinds het eind van 2014 zijn de uitgaven met 5,4% gestegen. Het grootste deel van de in totaal $436 miljard wordt uitgegeven in Oost-Azië – goed voor $302 miljard.

Defensiebudgetten per regio

In Europa stegen de uitgaven met 1,7% sinds 2014 en 5,4% sinds 2006. Het continent vertoont echter een uiteenlopend beeld, waarbij West- en Centraal Europa voornamelijk aan het afbouwen zijn en Oost-Europese landen hun budgetten opschroeven. Voor de komende jaren hebben het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland echter aangegeven de budgetten weer iets te verhogen, mede door de onrust in het Midden-Oosten, de spanningen in Oekraïne en de stijgende terreurdreiging. In Oost-Europa geven landen sinds 2006 al 90% meer uit aan defensie, vooral het gevolg van diezelfde onrust en de rol van Rusland daarin. Data van het Midden-Oosten is volgens de onderzoekers van SIPRI ontoereikend voor een nauwkeurige schatting. 

Afrika toont eveneens een gemengd beeld. In Noord-Afrika worden de budgetten de afgelopen jaren flink opgevijzeld – een stijging van 148% ten opzichte van 2006. Maar in 2015 lijkt deze militaire aanwas te zijn gestabiliseerd, met een lichte stijging van 2,1%. In de zuidelijke gedeelten van Afrika zijn de uitgaven aan defensie juist sterk gekrompen in 2015 – de uitgaven daalden met 11% naar $19,1 miljard. Met een totaal van $37 miljard is Afrika veruit de kleinste regio voor militaire uitgaven.

Noord- en Zuid-Amerika vormen samen de regio met de grootste uitgaven aan wapens, defensie en andere militaire doeleinden. Noord-Amerika gaf in 2015 $611 miljard hieraan uit – 2,4% minder dan in 2014. Zuid-Amerika breidde sinds 2006 zijn uitgaven uit met 27%, maar vertoonde eveneens een krimp in 2015 – een afname van 4%.

Top 15 landen met de grootste defensiebudgetten

Top 15 landen
Dat de uitgaven van Noord-Amerika aan defensie en wapens zo hoog liggen, komt vooral door de Verenigde Staten. Met een totale uitgave van $596 miljard is het land veruit de grootste militaire kracht ter wereld, met een aandeel van 36% in de totale uitgaven. Op de tweede plek volgt China met een geschatte uitgave van $215 miljard, een ruime verdubbeling ten opzichte van het budget in 2006. Saoedi Arabië, goed voor $87,2 miljard aan militaire uitgaven, staat op de derde plek, gevolgd door Rusland met $66,4 miljard. Beide landen verhoogden hun militaire uitgaven met meer dan 90% sinds 2006. De top vijf wordt afgesloten door het Verenigd Koninkrijk, dat de afgelopen jaren zijn uitgaven met 7,2% terugbracht naar $55,5 miljard.

Van alle Europese landen in de top 15 is Duitsland de enige die ten opzichte van 2006 meer uitgeeft aan defensie. Met $39,4 miljard, 2,8% meer dan in 2006, staan onze Oosterburen op de negende plek, goed voor 2,4% van het wereldwijd totaal. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) mag zich met een stijging van 136% de snelste groeier noemen in het afgelopen decennium. Samen is de top 15 goed voor $1,35 biljoen – 77% van het wereldwijd totaal.

Top 15 landen met de grootste defensiebudgetten (BBP)

In welke mate een land zich op defensie en het aankopen van wapens richt, wordt echter beter geïllustreerd door het aandeel van het BBP dat een land hieraan uitgeeft. Hier zijn het vooral de landen in het Midden-Oosten die de kroon spannen, met Saoedi-Arabië bovenaan (13,7%), gevolgd door de VAE (5,7%). China staat op een zo goed als gedeeld derde plaats met Israël – beide landen geven zo’n 5,4% van hun BBP uit aan defensie. Ondanks zijn dalende militaire uitgaven staat de VS nog steeds in de top vijf, met 3,3% van het BBP dat opgaat aan wapens, militaire doeleinden en defensie.