Volkskrant meest gebruikte bron voor eindexamen Nederlands

16 mei 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De eindexamens Nederlands van het voortgezet onderwijs gebruiken relatief veel teksten uit De Volkskrant. Uit een inventarisatie van ruim 380 eindexamenteksten sinds 2003 blijkt dat er één op de zeven uit De Volkskrant komen. Ook regionale dagbladen, het NRC Handelsblad en Elsevier zijn populair.

Afgelopen donderdag begonnen de eindexamens in het voortgezet onderwijs – Vwo-scholieren begonnen die dag met het eindexamen Nederlands. Dit centrale eindexamen krijgt al jaren veel kritiek van zowel leerlingen als docenten en Neerlandici. Aanleiding is onder meer dat het centraal examen dubbelzinnige vragen bevat, er discussie kan bestaan over wat de juiste antwoorden op de vragen zijn en dat de examinators bepaalde aannames maken ten aanzien van de inhoud van teksten en die vervolgens als enige juiste aannames hanteren.

Dat ook scholieren zich aan het examen ergeren wordt duidelijk door het aantal klachten dat binnenkomt bij het Landelijke Actie Komitee Scholieren (LAKS). Uit de statistieken van het LAKS blijkt dat over het Vwo-examen Nederlands diezelfde avond al bijna 16.000 klachten waren geregistreerd en vrijdagmiddag stond de teller al op bijna 21.000 klachten. De Havisten hebben het eindexamen Nederland afgelopen vrijdag gemaakt, en het VMBO-examen Nederlands vindt morgen plaats.

Bronnen voor eindexamen Nederlands

Bronnen
In het onderdeel tekstbegrip van het eindexamen Nederlands wordt scholieren gevraagd een aantal teksten te lezen en aan de hand daarvan enkele vragen te beantwoorden. Uit een inventarisatie van meer dan 380 teksten die zijn gebruikt voor de examens Nederlands tussen nu en 2003 blijkt dat een aantal bronnen veelvuldig terugkomt. Voorop staat De Volkskrant, goed voor bijna 14% van de eindexamenteksten. Bijna 10% van de teksten is afkomstig uit een regionaal dagblad, zoals bijvoorbeeld het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad of De Gelderlander. Het NRC Handelsblad en Elsevier zijn de bron voor respectievelijk 8,4% en 7,1% van de teksten. Ruim de helft (52%) is echter verspreid over andere bronnen.

Interessant om te zien is dat per opleidingsniveau de meest gebruikte bronnen verschillen. Regionale dagbladen en Elsevier worden bijna uitsluitend als bron gebruikt in VMBO-examens – slechts één Havo-tekst was afkomstig uit een regionaal dagblad en één uit Elsevier. Naar verluid worden teksten uit regionale bladen vooral voor VMBO-examens gebruikt omdat deze teksten vaak minder complex zijn. 

Complexere teksten zoals bijvoorbeeld die uit NRC Handelsblad en ook De Groene Amsterdammer worden meer gebruikt voor Havo- maar vooral voor Vwo-examens Nederlands – de twee kranten zijn samen goed voor ruim 48% van de teksten. De Volkskrant wordt relatief het meest aangehaald in Havo-examens, maar is ook vaak terug te vinden in VMBO en Vwo-examens. 23% van de Havo-teksten komt uit De Volkskrant, terwijl dit bij VMBO en Vwo net iets meer is dan 12%.

Met betrekking tot het afgelopen Vwo-examen Nederlands meldde het NRC Handelsblad afgelopen weekend nog een interessant weetje. De auteurs van de vijf examenteksten hebben volgens de krant zelf een fout antwoord gegeven op een vraag die in het centraal eindexamen gesteld werd.