Dharma Media en iDoctor bundelen content en techniek in zorg

15 maart 2016 Consultancy.nl

Creatief internetbureau Dharma Media is een alliantie aangegaan met iDoctor, een uitgever voor de zorgsector. Door de samenwerking willen de partners voldoen aan de groeiende vraag naar geïntegreerde online dienstverlening vanuit de markt, en inspelen op de toenemende digitale behoeftes van zorgprofessionals

De zorgmarkt is een van de belangrijkste sectoren van ons land. Volgens schattingen van de Nederlandse Zorgautoriteit is de markt goed voor bijna €70 miljard aan uitgaven. De markt voor curatieve zorg, inclusief curatieve GGZ, wordt geschat op ruim €41 miljard, terwijl de maatschappij circa €28 miljard uitgeeft aan de langdurige zorg.

Net als andere sectoren bevindt ook de zorgbranche zich momenteel in een periode van snelle veranderingen. Vanuit de overheid bestaat er een aanhoudende behoefte om marktwerking te omarmen en efficiënter te worden, terwijl de verwachtingen van klanten hoger worden als het aankomt op patiëntenzorg en andere zorgdiensten. Tegelijkertijd hebben ziekenhuizen en overige zorginstellingen te maken met impactvolle trends, waaronder technologische ontwikkelingen, digitalisering, en moeten zij afwegingen maken tussen marktconsolidatie en specialisatie. Ook andere factoren, zoals nieuwe wetgeving, de opkomst van ZZP’ers, samenwerking in de keten en de risico’s van cybercrime, zijn van grote invloed op hun bedrijfsvoering.

Een van de veranderingen die in hoog tempo wordt doorgevoerd in de zorgsector is de omarming van online. Klanten zijn in andere sectoren, van retail tot banking en telecom, gewend geraakt om online informatie op te zoeken, online diensten en producten af te nemen en veel van de interactieprocessen online af te handelen. Deze verwachtingen nemen ze steeds vaker mee naar de zorg. Maar daarnaast biedt online, en achter de schermen digitalisering, zorginstellingen een gigantisch potentieel om productiviteit en kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. Het gaat hierbij om online aanwezigheid, het creëren van content, maar ook online matchingdiensten, die vraag en aanbod met elkaar samenbrengen. Vanuit een zorginhoudelijk perspectief kan gedacht worden aan online zorgadvies en eHealth oplossingen tot de afhandeling van afspraken en zorgdeclaraties.

“Over de afgelopen 12 maanden merken we een sterke stijging in de interesse van zorgpartijen voor digitale media”, zegt Hielko van der Molen, mede-eigenaar van creatief digitaal bureau Dharma Media. Dharma Media is gevestigd in Amersfoort en helpt organisaties met de ontwikkeling en realisatie van webapplicaties, sites, en apps, van idee tot launch. Tot de klantenkring behoren ook zorginstellingen, waaronder de VvAA, het Rode Kruis Ziekenhuis en het UMC Calamiteitenhospitaal, en ook voor de komende periode verwacht Van der Molen dat de interesse vanuit de zorgsector hoog blijft. “Wij zorgen ervoor dat organisaties digitaal sterker worden. Dit doen we door de inzet van onze kennis van de nieuwste technologie en methodes. Door het toenemende belang van transparantie en kwaliteit in de zorg heeft de sector hier een sterke vraag naar.”

Tegelijkertijd zijn zorginstellingen volgens Van der Molen steeds meer op zoek naar integrale dienstverlening, die implementatie combineert met kennis en content van de sector. Om hieraan tegemoet te komen heeft het digitale bureau een partnership gesloten met iDoctor, een uitgever die zich specifiek richt op de zorgsector. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren diverse artsen en zorginstellingen ondersteund bij contentcreatie, en daarnaast behoren ook e-learning, webinars en videoproducties tot de kernactiviteiten. Zo heeft iDoctor eind 2015 onder andere de websites dairegistry.nl en dutchthrombosisnetwork.org voor de stichting Registratie Systeemziekten en het netwerk van Nederlandse tromboseonderzoekers ontwikkeld. En momenteel werkt het bedrijf aan de bouw van een website voor de afdeling immunologie van het UMCU.

“Met iDoctor bouwen we aan de toekomst van online communicatie voor artsen, in zowel binnen- als buitenland. Dharma Media versterkt ons bij de digitale ontwikkeling hiervan”, zegt Carlo Nieuwlands, directeur van iDoctor. Volgens hem biedt de samenwerking een “ideale combinatie” voor zorgpartijen, van “inhoudelijk sterke content gekoppeld aan up to date technische oplossingen en continuïteit in onderhoud en beheer”, vervolgt Nieuwlands. Van der Molen sluit af: “Een succesvolle samenwerking steunt op elkaar versterkende competenties. Maar wij gaan een stap verder, we werken vanuit dezelfde passie; de zorgsector digitaal vooruit te brengen.”

Nieuws