Gemeente Tholen en Möbius organiseren seminar

19 februari 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Op 17 maart organiseert gemeente Tholen in samenwerking met Möbius het seminar “Tholen, de blik vooruit!”. Tijdens dit evenement staat de excellente dienstverlening van gemeente Tholen centraal. Gedurende de middag kunnen ambtenaren alles te weten komen over hoe gemeente Tholen de dienstverlening richting haar klanten naar een hoger niveau heeft getild en welke inzichten zij hieruit op hebben gedaan.

Alle gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren fikse uitdagingen voor hun kiezen gehad. Voor een groot deel zelfs dezelfde. De gemeente Tholen heeft zich hard ingezet om de dienstverlening richting haar klanten naar een hoger niveau te tillen. Zij hebben daarbij gekeken naar collega-gemeenten en zijn zelf aan de slag gegaan met het opstellen van een Programma Dienstverlening. Hierbij hebben zij alle dienstverlenende processen binnen de organisatie kritisch onder de loep genomen en de juiste randvoorwaarden voor het realiseren van een goede dienstverlening gecreëerd.

“Tholen, de blik vooruit!” Seminar dienstverlening gemeente Tholen
Het Programma Dienstverlening, dat meerdere jaren in beslag nam, werd ondersteund door Möbius, een adviesbureau met 140+ adviseurs verspreid over kantoren in België, Frankrijk en Nederland. Möbius adviseert uiteenlopende organisaties, waaronder veel gemeenten en andere lokale overheden. Terugkijkend op het project wordt het Programma Dienstverlening als een mooi resultaat beschouwd waar men als gemeente trost op mag zijn.

Om andere gemeenten inzicht te geven in het proces en de bijbehorende succesfactoren en uitdagingen, organiseren gemeente Tholen en Möbius op 17 maart in het gemeentehuis in Tholen het seminar “Tholen, de blik vooruit!”. Tijdens deze middag kunnen ambtenaren alles te weten komen over de dienstverlening van gemeente Tholen en de manier waarop zij dit gerealiseerd hebben.

De middag zal afgetrapt worden met een voorwoord door Simon Nieuwkoop, gemeentesecretaris van gemeente Tholen. Vervolgens zullen Pierre van den Kieboom, Directeur Samenleving en tevens opdrachtgever van het Programma Dienstverlening, en Wessel-Jan Fijnvandraat, Directeur Möbius, de context en visie van het Programma Dienstverlening nader toelichten.

Hierop volgen een aantal workshoprondes waar men kan kiezen uit een zeer uiteenlopend aanbod aan thema’s. Na de workshops wordt het tijd om ‘vooruit te blikken’ waarbij Patrick Nelen, Programmanager Dienstverlening, zal vertellen hoe Estland een digitale samenleving heeft omarmd, gevolgd door Simon Nieuwkoop, Gemeentesecretaris van gemeente Tholen, die in zal gaan op de gemeentelijke uitdagingen van de toekomst. De dag zal worden afgesloten met een woordje van de burgemeester en een afsluitende borrel.

Workshops
Daarnaast biedt het seminar de mogelijkheid om een aantal interessante workshops te volgen die bijvoorbeeld ingaan op de bestuurlijke besluitvorming, programmamanagement maar ook de verschillende dienstverlenende processen binnen de gemeente Tholen. Middels deze workshops komt elk aspect van het Programma Dienstverlening aan bod. 

Een overzicht van de aangeboden workshops:

Dienstverlening vanuit je luie stoel
Het vormgeven van een KCC om de klant daadwerkelijk centraal te zetten en alle hoogte- en dieptepunten die dit met zich mee heeft gebracht.

Omgevingsvergunning verleend. Nu al?
De kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door omgevingsvergunningen in minder dan vier weken te verlenen. Deze sessie laat zien hoe gemeente Tholen dit heeft gerealiseerd.

Bruggen bouwen met informatie
Een samenhangende informatievoorziening als één van de randvoorwaarden voor een goede dienstverlening. Onderwerpen als zaakgericht werken, informatiearchitectuur en ICT-middelen komen in deze workshop aan bod.

Programmanagement: sturen op samenhang
Het sturen van en de randvoorwaarden voor een complex programma. Deze sessie onthult hoe u dit het best kan aanpakken.

Coachend leidinggeven
De vaardigheden van leidinggevenden en de effecten hiervan op werknemers. In deze workshop leert u hoe u deze inzichten direct in uw eigen organisatie kunt toepassen.

Lean: a never ending story
Coaching on the job. Kennis en kracht in eigen huis. Theorie en praktijk gecombineerd in één. In deze ronde ontdekt u wat Lean voor uw organisatie kan betekenen.

Waar is winst binnen het Wmo-proces?
De doorlooptijd van het Wmo-proces met 75% reduceren en in 80% van de gevallen de aanvraag aan de keukentafel afhandelen. Deze workshop laat u zien hoe gemeente Tholen hierin geslaagd is.

Werk boven uitkering
Het aanvragen van een uitkering richten op dé belangrijkste uitdaging namelijk het aan het werk helpen van mensen. In deze sessie kunt u zien hoe gemeente Tholen de werkwijze volledig heeft omgegooid.

Need for speed: het bestuurlijke besluitvormingsproces
Snel, eenvoudig en digitaal werken. Tijdens deze workshop gaat men in op de kansen en uitdagingen die het besluitvormingsproces biedt.

De weg naar de top
Het inrichten van een toptakensite en zo’n website een werkelijk succes maken. Kom er tijdens deze ronde achter hoe u dit kunt doen.