BMC helpt Waalre met uitwerking van toekomstvisie

04 februari 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Gemeente Waalre heeft BMC Advies in de arm genomen om de toekomstvisie van de Noord-Brabantse gemeente te actualiseren en te verdiepen. Tien expertgroepen zijn begonnen met de uitwerking van concrete plannen waarvan op 17 maart 2016 de belangrijkste bevindingen zullen worden gepresenteerd. Bovendien bekijkt de gemeente de mogelijkheden om een zogenaamde ‘proeftuingemeente’ te worden.

Bestuurders van gemeente Waalre – een Noord-Brabantse gemeente met circa 17.000 inwoners – hebben in 2014, na het vormen van een coalitie, een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente ontwikkeld. In deze visie, getiteld ‘De Kracht van Waalre’, geven de bestuurders inzicht in de beleidsmatige richtingen die zij met de gemeente willen inslaan, variërend van de zorg en het sociaal beleid, tot de communicatie met burgers en de eigen bedrijfsvoering. Een belangrijk onderdeel van de visie was ook om inwoners meer zeggenschap te geven en hen meer mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen leefomgeving.

Om de visie naar de volgende fase van implementatie te brengen heeft de gemeente Waalre aan BMC Advies gevraagd om haar toekomstvisie te actualiseren en te verdiepen. Het organisatieadviesbureau voerde in opdracht van de gemeente onderzoek uit naar de ontwikkeling van samenwerkingskracht en samenlevingskracht. “Steeds meer taken worden immers uitgevoerd op de schaal van de regio in samenwerking met andere gemeenten. Tegelijkertijd doen op lokaal niveau inwoners, bedrijven, clubs en verenigingen veel meer zelf. Dat vraagt om een nieuwe rol voor de gemeente: zowel voor de gemeenteraad, het college van B&W als een nieuwe manier van werken voor de ambtelijke organisatie”, stellen de onderzoekers.

Als onderdeel van het onderzoek organiseerde BMC Advies een zogeheten Burgertop* – de W100 – in activiteitencentrum ’t Hazzo. 100 inwoners, ondernemers en kunstenaars werden geselecteerd om mee te praten over hun dromen voor Waalre en om na te denken over welke rol zij daar zelf in kunnen spelen, en wat zij daarbij van de gemeente verwachten. Tijdens rondetafelgesprekken deed de gemeente inspiratie op voor de actualisering van haar toekomstvisie. De onderzoekers waren zeer tevreden over het evenement, dat volgens hen ‘bruiste van inspiratie en energie’. “Een nieuwe vorm van lokale democratie, op maat gesneden voor de gemeente Waalre”, aldus de onderzoekers.

Aan het einde van de bijeenkomst werd het Manifest van Waalre gepresenteerd. Hierin werden de belangrijkste thema’s die op de Burgertop waren besproken samengebracht. Sinds de W100 zijn er tien groepen van experts aan de slag gegaan met het verdere uitwerken van de ideeën die tijdens de Top de meeste steun hadden gekregen van de deelnemers. Op 17 maart 2016 staat er een W100-terugbijeenkomst gepland. Tijdens deze terugbijeenkomst zullen de verschillende groepen hun bevindingen en prestaties presenteren aan de deelnemers van de Burgertop, en hen op de hoogte stellen van wat er nog moet gebeuren om hun ideeën voor Waalre werkelijkheid te maken.

Proeftuingemeente
Op basis van het onderzoek van BMC wordt door de gemeenteraad momenteel ook het idee besproken om van Waalre een ‘proeftuingemeente’ te maken. In dit scenario gaat de gemeente intensiever samenwerken met andere gemeenten in de regio, met de eigen inwoners, evenals met clubs, verenigingen, maatschappelijke instellingen en ondernemingen. Zo wordt op creatieve en ondernemende wijze gewerkt aan de bestuurlijke vernieuwing van de gemeente.

* Het idee van een Burgertop werd door BMC Advies afgeleid van de G1000, een platform voor democratische innovatie waarbij online burgers benaderd worden om vragen te beantwoorden over relevante maatschappelijke thema’s.