59% van leidinggevenden op zoek naar overnames

10 november 2015 Consultancy.nl

Meer dan de helft (59%) van de leidinggevenden wil investeren in overnames, ten opzichte van 56% in april 2015, blijkt uit een recent barometeronderzoek van accountants- en advieskantoor EY. Volgens EY is deze toegenomen honger naar M&A het gevolg van een stabilisatie van het vertrouwen in de markt onder topbedrijven. Aangezien deze bedrijven zich voor de lange termijn willen verzekeren van groei, richten leidinggevenden hun financiële middelen steeds vaker op fusies en overnames.

Sinds 2009 brengt EY twee keer per jaar het onderzoeksrapport ‘Capital Confidence Barometer Global’ uit. Het betreft een onderzoek onder 1.600 senior leidinggevenden van grote wereldwijde bedrijven en kijkt naar hun wereldwijde en nationale economische vooruitzichten. Met het onderzoek biedt EY inzicht in de prioriteiten van bestuurders en opkomende trends in het besteden van kapitaal.

The State of the Global Economy
The Greatest Economic Risk to your Business

De barometer van het tweede halfjaar van 2015 toont aan dat 83% van de leidinggevenden gelooft dat de wereldeconomie aan het aantrekken is. Desondanks is het percentage dat gelooft dat de economie juist krimpt sinds de vorige editie van het onderzoek met 5% toegenomen. In vergelijking met een jaar eerder is het geloof in verbetering met maar liefst 30% gestegen. Gevraagd naar de mogelijke risico’s of barrières voor verdere verbetering, geven de meeste leidinggevenden (29%) aan zich zorgen te maken over een toename van de wereldwijde en lokale politieke instabiliteit. Daarna vormen de grootste zorgen onder bestuurders de toename van schommelingen in valuta’s en grondstofprijzen (24%) en de economische en politieke situatie in de eurozone (23%).

Sinds de financiële crisis hebben bestuurders hun focus met name gericht op het terugkopen van aandelen en andere korte termijnmaatregelen, vaak onder druk van (institutionele) investeerders. Sinds de afgelopen jaren zijn bestuurders weer van mening dat een focus op de korte termijn het creëren van waarde op de lange termijn tegengaat. En nu de wereldwijde economie langzaamaan weer aantrekt, investeren bestuurders steeds vaker in strategische doelstellingen op lange termijn. De beschikbaarheid van kapitaal gecombineerd met de focus van bestuurders op diversificatie van strategieën voor groei op lange termijn, zorgt ervoor dat bedrijven evenveel prioriteit geven aan kostenbesparingen, organische groei en groei door middel van fusies en overnames.

Spending available capital

Pip McCrostie, EY’s Global Vice-Chair of Transaction Advisory Services, legt uit: “Met bescheiden stijgingen in het wereldwijde GDP is organische groei op zichzelf niet genoeg voor bedrijven om uit te breiden in het tempo dat nodig is. Technologie en veranderende consumentenbehoeften verstoren businessmodellen en vervagen de grenzen tussen sectoren. In die context zorgt de zoektocht naar groei voor een recordhoogte in het aantal deals. Bestuurders richten zich op M&A om innovatie, concurrentievoordeel en marktaandeel te vergaren voor de nabije toekomst.

De belangrijkste bevinding uit het rapport is dat de honger naar M&A hoog oploopt onder de ondervraagde bestuurders. 59% van de bedrijven plant een overname in de komende twaalf maanden – het hoogst gemeten percentage in de afgelopen zes jaar sinds de eerste versie van het rapport. Zelfs ten opzichte van april, toen de M&A-honger een hoogte van 56% bereikte, is het percentage gegroeid. Vooral ten opzichte van de 40% en 31% in respectievelijk oktober en april 2014 is het aantal bedrijven dat binnen twaalf maanden een overname wil afronden gegroeid.

Het percentage ligt echter niet in alle overnamemarkten even hoog. Vooral in de olie- en gassector (69%), de consumentengoederen en retailsector (67%), mijnbouw en metaalindustrie (67%) en de industriële maaksector (66%) is men optimistisch over het sluiten van fusie-/overnamedeals.

Pursuing deals and confidence

Niet alleen is de honger naar deals aan het stijgen, ook het geloof in de kans dat deze deals daadwerkelijk worden afgerond is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In de huidige editie van de barometer staat het percentage bestuurders dat er vertrouwen in heeft een deal af te ronden op 57%, ten opzichte van 37% en 44% in de afgelopen twee edities. Dit zou deels veroorzaakt kunnen worden door het geloof van 69% van de leidinggevenden dat de beschikbare overnamedoelen op de markt van hogere kwaliteit zijn – dat percentage stond in april nog op 46%. Ook de keuze is groter volgens 76% van de bestuurders – 10% meer dan in april – die vertrouwen hebben in het aantal overnamekansen.

Volgens 83% van de leidinggevenden zal de M&A-markt verder verbeteren, terwijl 15% aangeeft uit te gaan van stabilisatie. Deze trend ligt aanzienlijk hoger dan vorig jaar toen slechts 60% van hen een versterking van de markt verwachtte, tegenover 39% die aangaf te verwachten dat de markt stabiel zou blijven. Volgens EY spelen een aantal factoren een rol in de voorspellingen van bestuurders. Met name de verstoring van businessmodellen, het vervagen van de sectorgrenzen en het streven naar sectorconsolidatie in de zoektocht naar groei zorgen voor een recordhoogte in de honger naar deals.

Expectation for the M&A market

What is your Largest planned deal size

De meerderheid van de deals (71%) die bedrijven sluiten hebben een waarde van minder dan $250 miljoen. Ten opzichte van april steeg het aandeel van deals tussen de $251 miljoen en 1 miljard met 5%, en zelfs 12% ten opzichte van oktober vorig jaar. Mega deals, met een waarde van meer van $1 miljard, komen 1% vaker voor.

Een andere bevinding in het rapport, is dat bij het doen van een overname de zorgen van een bedrijf rondom cybersecurity hoger op het lijstje van bestuurders is komen te staan, wanneer mogelijke overnametargets worden overwogen. 20% van de leidinggevenden ziet cybersecurity als een significant risico voor de voortgang van de overnamedeal. Voor meer dan de helft van de bedrijven (56%) is het uitvoeren van een cybersecurity due dilligence tot de standaardprocedure gaan behoren. Bedrijven maken zich niet allen zorgen om hun eigen veiligheid, maar ook die van zakelijke relaties, zoals klanten en leveranciers, evenals joint ventures en dochterondernemingen van het overnamedoel.

Cyber security concern and due diligence

McCrostie concludeert: “Terwijl alle tekenen wijzen op groei van de dealmarkt, twijfelen sommigen aan de trend en vragen zich af of de markt oververhit raakt, hoewel leidinggevenden voorzichtig te werk gaan als ze naar groei streven. Ze voeren meer diepgaande due dilligence onderzoeken uit en zijn bereid transacties te laten schieten die niet voldoen aan hun strategische doelstellingen. Kortom, M&A is een essentiële manier aan het worden voor het genereren van waarde voor de lange termijn. Het is een cruciaal onderdeel van een duurzame strategie om een basis voor groei op te bouwen voor de komende tien jaar.”

Nieuws