JBR organiseert succesvolle Ronde Tafel over schaliegas

02 juni 2013 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op Slot Zeist werd op 30 mei jongstleden een Ronde Tafel over schaliegas georganiseerd door JBR. Twintig Nederlandse internationaal opererende relaties van JBR discussieerden over schaliegas. Conclusies; betere afstemming tussen de sectoren offshore, energie en maritiem helpt met het vaststellen van de ondernemingsstrategie. Ten tweede, de grootste kansen liggen niet in Nederland maar in het buitenland.

Nadat Ronald van Rijn, partner bij JBR, de middag had geopend, presenteerde René Peters van TNO de ‘waarheden en mythes’ rondom schaliegas. Peters gaf aan kansen te zien in de ontwikkeling van ‘subsea drilling rigs’ waardoor offshore naar schaliegas en -olie geboord kan worden. Daarnaast ziet hij een kans voor bestaande oudere boorplatformen; deze kunnen omgebouwd worden om offshore schaliegaswinning te kunnen faciliteren. Detlef Meijer, strategieconsultant Energie bij JBR, presenteerde zijn visie op de instabiele kostprijzen per brandstof voor elektriciteitsopwekking. Intern onderzoek wijst uit dat bij relatief geringe kolenprijsstijging, gasprijsdaling, toepassing SDE+ en een zich herstellende ETS-markt, de brandstofmix volledig omgedraaid zou kunnen worden.

Schaliegas

David Stibbe, strategieconsultant Offshore bij JBR, haakte op dit verhaal in met zijn analyse over de gevolgen van schaliegas en -olie op de olieprijzen. Stibbe verwacht dat door schalieolie de olieprijs nog enige tijd rond de $100,- per barrel zal blijven. Dit heeft voor de offshoresector met name gevolgen voor decommissioning van oudere platformen, de (on)haalbaarheid van offshore windparken en voor kapitaalintensieve investeringen in schepen voor de offshore.

De impact op de keten rolde vervolgens door naar de maritieme sector, waarin Deirdre de Graaf, strategieconsultant Maritiem bij JBR, inzicht gaf in de gevolgen voor havens en havengerelateerde ondernemingen. Zowel de volumes als de richting van logistieke stromen zullen veranderen als gevolg van schaliegas. Het vervoer van olie van het Midden-Oosten naar de VS is enorm afgenomen. Daarentegen is de kolenexport van de VS naar Europa enorm toegenomen.

Na de vier inleidingen leidde BNR-presentatrice Hester van Dijk de discussie met de twintig deelnemers. Vanuit de energiesector waren Shell, Westland Infra, Grontmij, Imtech en Schiphol aanwezig. Voor hen zijn de kansen voornamelijk in het buitenland te vinden; Shell gaf aan € 1 miljard te investeren in schaliegas in China. Westland Infra is ondersteunend aan de sector en gaf aan het netwerk gereed te hebben voor zowel een toename van gas, danwel van elektriciteit mocht dit nodig zijn.

De offshoresector, vertegenwoordigd door Huisman Equipment, Mercon, N-Sea, Callidus en EMC, ziet veel kansen op het gebied van innovatie. Volgens Huisman Equipment kunnen kosten gereduceerd worden door innovatie. Daar is wel een goede afstemming tussen botenbouwers, toeleveranciers, operators en financiers voor nodig.

Damen Shipyards

Havenbedrijf Amsterdam, Zeeland Seaports, Damen Shipyards, Wagenborg Shipping, Riverlake, en EMO representeerden de maritieme sector. Bulkoverslagbedrijf EMO constateerde een forse verschuiving van de herkomst van kolen; tien jaar geleden was het Zuid-Afrika, daarna Colombia en momenteel is de VS de hoofdleverancier van kolen in de Rotterdamse haven. Deirdre de Graaf van JBR signaleerde ook een relocatie van voornamelijk chemische en staalbedrijven naar de VS. De twee aanwezige havens (Amsterdam en Zeeland Seaports) gaven aan bezorgd te zijn over het eventuele vertrek van chemische ondernemingen uit de Nederlandse havengebieden naar de VS vanwege de daar lage energieprijzen. De havens zijn klaar voor een toename van import van chemische producten, vanwege het verplaatsen van chemische fabrieken naar de VS. Voor de maritieme sector speelt LNG ook een belangrijke rol. LNG kan een oplossing zijn voor het verminderen van de uitstoot door schepen. Daarnaast komen er grote LNG-stromen op gang voornamelijk richting Japan en bouwen de VS grote LNG-exportterminals.

Peters van TNO ziet veel kansen voor het exporteren van kennis over boren en bodemonderzoek in het buitenland. De Nederlandse markt is relatief klein en de besluitvorming traag waardoor de grote kansen toch in het buitenland gezocht moeten worden. De sectoren waren het nagenoeg unaniem eens over de belangrijkste innovatie die er over tien jaar zou moeten zijn; energieopslag met behulp van waterstof.

JBR ziet een belangrijke kans voor verbetering in de onderlinge afstemming tussen de sectoren; als de sectoren ‘door de keten heen kijken’, kunnen ondernemingen hun strategie vaststellen op basis van ontwikkelingen in de voorafgaande schakels. Want zelfs schaliegas in de VS kan invloed hebben op de energiemix, het type boten dat moet worden gebouwd en het gereedmaken van kades voor nieuwe logistieke stromen. Met deze afstemming is in Zeist tijdens deze Ronde Tafel een goed begin gemaakt.