Telematica brengt verzekeraar aan het stuur in auto

18 november 2015 Consultancy.nl

Met telematica in de auto zal de verzekeraar rijgedrag gaan beïnvloeden. Bijna elke verzekeraar is op dit moment bezig met 'Pay-as-you-drive' verzekeringen. Sommigen hebben zo'n verzekering al operationeel, anderen zijn druk bezig om er een op de markt te krijgen.

Een verzekering op basis van het rijgedrag kan enorm interessant zijn voor zowel de verzekeraar als voor de verzekeringnemer. De basispremie kan bijvoorbeeld €10,- zijn, verhoogd met enkele centen per gereden kilometer. Als die kilometers op een druk tijdstip, onder slechte weersomstandigheden of bijvoorbeeld met veel te hoge snelheid gereden worden, dan gaat de prijs van een kilometer sterk omhoog. De verzekeringnemer heeft op deze manier een grote invloed op de premie die uiteindelijk betaald moet worden. De verzekeraar heeft op deze manier directe invloed op het risico en de schade.

Auto verzekering kastje

Het zijn veelal jongeren die op dit moment een hoge premie moeten betalen voor een autoverzekering omdat zij in een hoge risico-klasse vallen. Voor deze groep is dus veel te winnen met een autoverzekering op basis van gedrag. Ook is dit een zeer interessante doelgroep voor de verzekeraar omdat jongeren nog een heel leven verzekeren voor zich hebben.

Drie vormen
Bij het opzetten van een dergelijke verzekering zal de verzekeraar goed moeten bepalen welke mate van beïnvloeding zij wil uitoefenen en welke mate van beïnvloeding de klant zal accepteren. Zo zijn er drie niveaus van beïnvloeding te onderscheiden:

  • Pay as you drive - gebaseerd op werkelijk gereden kilometers;
  • Pay how you drive - gebaseerd op het gedrag, hoe heeft de bestuurder gereden;
  • Manage how you drive - bovenstaande vormen zijn hierin samengevoegd en er wordt actief feedback gegeven aan de bestuurder.

Bij de laatste variant is de beïnvloeding het grootst. De bestuurder heeft bijvoorbeeld via een app (die natuurlijk niets laat zien tijdens het rijden) direct inzicht in het rijgedrag en de gemaakte kosten. Deze app stimuleert de berijder via gamification (het toevoegen van spelelementen aan het dagelijkse leven) om minder risico's te nemen. De chauffeur kan extra punten verdienen met goed rijgedrag. Dit kan gedeeld worden via social media en kan worden gevolgd via een leaderboard. Het is ook de doelgroep van 18 tot 25 jaar die hier waarschijnlijk het meest gevoelig voor is.

3 blokken drive

Rijgedrag alleen?
Niet alleen de rijstijl is van invloed op het risico op schade. Overschrijding van de maximumsnelheid alleen zal bijvoorbeeld niet direct leiden tot een verhoogde kans op schade. De rijstijl in combinatie met de drukte op de weg en de weersomstandigheden bepalen het risico op schade, ook als keurig de maximum snelheid gereden wordt.

De verzekeraar moet dus weten onder welke omstandigheden er gereden is om een goede inschatting te kunnen maken van het risico. Hiervoor zijn allerlei (openbare) bronnen beschikbaar. Het is vrij eenvoudig om toegang te krijgen tot weggegevens, verkeersgegevens, weersgegevens en autokarakteristieken. Er kan pas een goede inschatting gemaakt worden van de risico's die de berijder genomen heeft als data over het rijgedrag gecombineerd wordt met de omstandigheden waaronder is gereden.

Profielen
Hoe zet je al die data nou goed om naar een risicoprofiel? Hier ligt de kern van een verzekeraar en al sinds jaar en dag is dit het werk van de actuaris. Het enige verschil met de 'klassieke' verzekering is dat er nu veel meer (real-time) gegevens beschikbaar zijn. Waar nu nog een postcode gebruikt wordt om jaarlijks te bepalen wat het risico op schade is, is het nu mogelijk om veel preciezer te achterhalen waar de risico's liggen.

Auto van de toekomst

Het is mogelijk om de werkelijke risico´s te achterhalen door alle verzamelde data te combineren met de schadeadministratie en dit te analyseren met big data tools. Hier kunnen hele andere risicoprofielen uit komen dan die nu gemeengoed zijn. Het wordt mogelijk om de echte risico's te achterhalen.

Wie wordt er nou wijzer van?
Als de werkelijke risico's achterhaald zijn, is het mogelijk om de berijder met directe feedback hierop te beïnvloeden. Als verzekeraar kruip je op de bijrijdersstoel om daarmee de schadelast op de gehele portefeuille te verlagen.

De verzekeraar die dat het beste kan doen, kan de scherpste tarieven aanbieden. De verzekeringnemer betaalt alleen voor het werkelijk genomen risico dat hij of zij neemt. Iedereen heeft de keuze om veel te betalen door het nemen van extra risico of om weinig te betalen door behouden rijgedrag.

De zelf rijdende auto
Nogal eens hoor ik de opmerking dat we binnenkort 'af' zijn van de klassieke autoverzekering. Ook het gedrag hoeven we niet te gaan monitoren. Zeer binnenkort doen zelfrijdende auto's hun intrede en zullen we nauwelijks meer ongelukken kennen.

Piet Hein Goossens CGI

Volgens mij is dit een verkeerde voorstelling. Net als cruise control zal de auto-pilot stand door de bestuurder moeten worden ingeschakeld. Geen enkele consument zal accepteren dat hij of zij niets meer in de auto mag doen. Als de berijder kan kiezen of de auto-pilot 'aan' of 'uit' staat, wordt het juist relevant om dit te monitoren. In de manuele stand zal er meer risico genomen worden. Je wilt vanuit de verzekeraar geredeneerd juist zoveel mogelijk stimuleren dat er in auto-pilot stand gereden wordt.

Een artikel van Piet Hein Goossens, Senior Business Consultant Insurance bij CGI.

Nieuws