ProRail moet drastische bezuinigingen doorvoeren

22 september 2015 Consultancy.nl

Spoorbeheerder ProRail komt zo’n €475 miljoen tekort om projecten uit te voeren in de periode van 2018 tot 2028. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail zal drastisch moeten bezuinigen om het tekort weg te werken, waarvoor PwC een aantal mogelijke maatregelen noemt in zijn onderzoeksrapport.

ProRail is als Nederlandse spoorbeheerder verantwoordelijk voor de staat van het Nederlandse spoorwegennet. Jaarlijks voert ProRail onderhouds-, uitbreidings- en reparatiewerkzaamheden uit op het Nederlandse spoor, en wordt daarvoor vergoed door de overheid – gemiddeld €1,2 miljard per jaar. Daarnaast heft ProRail een gebruiksvergoeding aan vervoersbedrijven die het Nederlandse spoor benutten. Uit een recent onderzoek van Ecorys en TRAIMCO blijkt dat ProRail daarin, in verhouding tot de omliggende landen, een van de duurste is.

ProRail & PwC Rails

Miljoenentekort
Een doorlichting van de begroting van ProRail voor de komende jaren wijst uit dat de spoorbeheerder voor de periode 2018 tot 2028 zo’n €475 miljoen tekort komt voor het uitvoeren van geplande beheer-, onderhoud- en vervangingsprojecten. Dit onderzoek werd uitgevoerd door PwC in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat aandeelhouder is van ProRail. Volgens het onderzoek zou het tekort voornamelijk ontstaan zijn door “bijgestelde prognoses voor de opbrengsten uit de gebruiksvergoeding en een verschil tussen de ontvangen indexering vanuit het ministerie en de indexering die ProRail aan haar aannemers moet vergoeden”.

ProRail zal om het tekort op te vangen, drastische bezuinigingen moeten doorvoeren. ‘Quick wins’ zijn zo goed als uitgesloten, aangezien ProRail al meerdere taakstellingen verwerkt heeft waardoor de kosten met minstens 15% zijn teruggebracht. De onderzoekers van PwC geven in hun rapport elf mogelijke maatregelen die de spoorbeheerder zou kunnen nemen om zijn kosten terug te brengen. Voorbeelden hiervan zijn vaker overdag onderhoudswerkzaamheden uitvoeren – omdat dat goedkoper is dan ’s nachts – slijtage van de infrastructuur beperken door inzet van ander materieel en het splitsen van het goederen- en persoonsvervoer.

Het is niet de eerste keer dat PwC onderzoek doorvoert bij ProRail. Eerder dit jaar deed André Mikkers, Partner binnen PwC Forensic Services onderzoek naar de aanbestedingscultuur bij ProRail. 

Nieuws