Alvarez & Marsal bekijkt interne procedures van NS

18 augustus 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Alvarez & Marsal heeft in opdracht van het ministerie van Financiën zijn forensisch experts ingezet om de effectiviteit van de interne procedures, risicobeheersing, controlemaatregelen en compliance bij de NS te onderzoeken. Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de ernstige onregelmatigheden die het spoorbedrijf ontdekte bij dochteronderneming Qbuzz en het daaropvolgende vertrek van NS-topman Timo Huges.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) stuitte eerder dit jaar tijdens een intern compliance onderzoek op enkele verdachte e-mails van medewerkers van dochteronderneming Qbuzz/Abellio Nederland. De e-mails impliceerden dat er op ongeoorloofde wijze vertrouwelijke informatie werd ontvangen van een ex-medewerker van Veolia Transport Limburg. Deze informatie zou mogelijk op invloed zijn geweest op de inschrijving van Abellio Limburg op de aanbesteding van de provincie Limburg. De NS reageerde in eerste instantie geschokt, en bood zijn excuses aan voor de ‘volstrekt onaanvaardbare en verwerpelijke’ onregelmatigheden, maar een week later bleek NS CEO Huges misschien meer van de situatie af te weten. De Raad van Commissarissen (RvC) zei zijn vertrouwen in de CEO op, met steun van de overheid, en Huges zag zichzelf gedwongen om ontslag te nemen.

Alvarez & Marsal - Nederlanse Spoorwegen

Naar aanleiding van de geconstateerde onregelmatigheden en het aftreden van Huges werd vanuit het ministerie van Financiën en de RvC een onderzoek ingezet naar de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Provincie Limburg en de interne gang van zaken bij de NS. Het onderzoek wordt uitgevoerd door De Brauw Blackstone Westbroek en forensische experts van adviesbureau Alvarez & Marsal.

Alvarez & Marsal (A&M) is door het ministerie van Financiën ingeschakeld om onderzoek te doen naar de effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen binnen de NS. De afronding van het onderzoek staat gepland voor het najaar van 2015. Om de niet-beinvloedbaarheid van het lopende onderzoek te borgen heeft Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, daarnaast een externe verificator aangesteld, die noch aan A&M noch aan de NS gelieerd is. In samenspraak met de RvC werd consultant André de Jong door minister Dijsselbloem aangesteld. De Jong is werkzaam bij ABDTop-consultant, de consultancy- en interim management groep van de rijksoverheid. Daarvoor was De Jong onder meer actief als directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs, en directeur-generaal Rijksbegroting, respectievelijk bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij het ministerie van Financiën.

Negatieve publiciteit
De afgelopen tijd kwam de NS vaker negatief in het nieuws, met betrekking tot het lekken van vertrouwelijke informatie. In februari dit jaar stelde het spoorbedrijf een onderzoek in naar de vermeende omkoping van een van haar externe consultants. Consultant Richard de L. bleek op basis van intern onderzoek van Houthoff Buruma inderdaad schuldig. Ook spoorwegbeheerder ProRail kwam negatief in de publiciteit naar aanleiding van een recent onderzoek naar zijn aanbestedingenpraktijk. Uit een rapport van PwC bleek dat ProRail tot vier maal toe de aanbestedingsregels heeft overtreden in 2014.