Atos SVP Peter Verkoulen CEO Smart Services Campus

18 augustus 2015 Consultancy.nl

Peter Verkoulen, ervaren ICT-consultant en voormalig Senior Vice President bij Atos, is aangesteld als de CEO van de nieuwe Smart Services Campus in Heerlen. Verkoulen gaat zich voornamelijk richten op het internationaal uitbreiden van het partnernetwerk, het verder invullen van de strategische plannen en de ambitieuze doelstellingen van het initiatief, dat moet leiden tot meer banen, innovatie en talentontwikkeling op het gebied van smart services.

Smart Services Campus
De Smart Services Campus is een initiatief van de provincie Limburg, pensioenbedrijf APG en Universiteit Maastricht, dat als doel heeft 2.000 tot 2.500 nieuwe banen te realiseren in Heerlen – waar de campus wordt opgezet. De campus wordt gevestigd in GKII, een groot kantoorpand aan de snelweg in Heerlen dat eigendom is van pensioenbedrijf ABP, en nu nog leegstaat. De Smart Services Campus geeft antwoord op een aantal uitdagingen waar Heerlen momenteel mee te kampen heeft. Zo is het momenteel lastig om in de regio aan hoger- en middenkaderpersoneel te komen, en deze vervolgens ook te behouden. Ook de uitstroom van studenten zal de komende vijf jaar zorgen voor onvoldoende gekwalificeerde medewerkers voor de regio, waar veel grote financiële, administratieve en data-verwerkende bedrijven* zijn gevestigd. Bovendien sluit de kennis van deze studenten niet naadloos aan op de huidige en toekomstige marktvraag. De Smart Services Campus moet hier verandering in aanbrengen.

Smart Services Campus

Door interactie tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap te stimuleren beoogt de Smart Services Campus een broedplaats te worden voor nieuwe bedrijvigheid, talentontwikkeling en innovaties op het gebied van slimme diensten, ofwel smart services. Dit zijn ingenieuze product- en diensteninnovaties gebaseerd op diverse data die met elkaar in verbinding worden gebracht door ICT. Inmiddels hebben zo'n 18  organisaties, waaronder Accenture en Conclusion**, interesse getoond om zich te verbinden aan het initiatief.

Peter Verkoulen
Ook de nieuwe CEO van de Smart Services Campus in Heerlen is afkomstig uit de adviesbranche. Het gaat om de zeer ervaren ICT-consultant Peter Verkoulen, die tot afgelopen juni werkzaam was als Senior Vice President Strategic Sales Engagement bij ICT-dienstverlener Atos – een rol die hij 2,5 jaar bekleedde. Daarvoor heeft hij ruim veertien jaar verschillende management en adviesfuncties vervuld binnen Atos, onderbroken door een periode van ruim twee jaar bij branchegenoot KPMG/EquaTerra, waar hij van 2008 tot 2010 actief was als Principal Consultant. Verkoulen behaalde zowel een Master- als een Doctortitel in Information Systems Design aan de TU Eindhoven.

Peter Verkoulen - CEO Smart Services Campus

Per 1 juli 2015 is Verkoulen aangesteld als de nieuwe CEO van de Smart Services Campus. In zijn nieuwe functie kan Verkoulen zijn ruime ervaring met strategische (ICT-)groeiprojecten gebruiken om de campus naar een hoger niveau te tillen. De jonge campus is op zoek naar uitbouw van zijn internationale partnernetwerk, en Verkoulen’s ervaring kan bijdragen om bruggen te slaan met het internationale bedrijfsleven, aldus Twan Beurskens, Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur bij de Provincie Limburg.

Beurskens laat weten dat de drie initiatiefnemers verheugd zijn over de komst van Verkoulen als CEO van hun initiatief. Hij verwacht dat Verkoulen met zijn ruime ervaring met en kennis van strategische projecten en innovatieve technologieën in staat is om de ambitieuze plannen van de campus van de nodige verdere inhoud en vorm te voorzien.

* Waaronder CBS, Rabobank, de Belastingdienst, Obvion en ABP.

** Beide adviesbureaus hebben sinds het voorjaar van 2015 ook een vestiging op de campus.

Nieuws

Meer nieuws over