Verduurzamen woningvoorraad moet topprioriteit zijn

05 augustus 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad – onder andere door middel van isolatie en renovatie – moet zo snel mogelijk worden opgepakt. Dat schreef staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Zij baseert zich hierbij op de evaluatie van de Lokale Klimaatagenda (LKA) die in opdracht van haar ministerie werd uitgevoerd door organisatieadviesbureau KplusV.

Via de Lokale Klimaatagenda 2011-2014 (LKA) ondersteunde het Rijk decentrale overheden bij het realiseren van hun klimaatambities. Hierbij werd vooral ingezet op het wegnemen van knelpunten op rijksniveau, het verbinden van decentrale overheden en van rijksbeleid en uitvoeringsniveau en meer bekendheid geven aan en opschalen van succesvolle of kansrijke lokale energie- en klimaatinitiatieven. In de LKA staan de acties beschreven die de overheden in de periode 2011-2014 konden inzetten om dergelijke initiatieven te stimuleren en te faciliteren, om op die wijze energie- en klimaatdoelstellingen (zowel lokaal als landelijk) te kunnen realiseren.

Duurzaam wonen

Evaluatie
Om vast te stellen of de LKA daadwerkelijk heeft gediend als stimulans en facilitator voor het behalen van energie- en klimaatdoelstellingen heeft adviesbureau KplusV Organisatieadvies (KplusV) deze onlangs geëvalueerd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het adviesbureau hiertoe opdracht gegeven. De evaluatie laat zien dat de LKA goed gefunctioneerd heeft in de afgelopen jaren, ook al is dit niet altijd ‘in harde cijfers te vatten’.

Aan de hand van de evaluatie doen de onderzoekers een aantal uiteenlopende aanbevelingen. Niet alleen moet er bij de lopende trajecten en initiatieven vanuit rijk, decentrale overheden en de "energieke samenleving" (waaronder bedrijven en burgers) meer gestuurd worden op resultaten, ook moeten de koppeling tussen de LKA en een aantal andere programma's versterkt worden. Onder andere kan de LKA beter moeten worden aangesloten op het SER-Energieakkoord, de Nederlandse Klimaatcoalitie en de VNG Ondersteuningsstructuur om zo extra slagkracht te realiseren

Staatsecretaris Mansveld
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld onderschrijft het nut van de adviezen van KplusV. Dat laat zij weten in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij reageert op de evaluatie. Aan de hand van de evaluatie beargumenteert zij dat de isolatie, renovatie en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad een van de hoogste prioriteiten moet zijn voor de komende periode.  

KplusV - Duurzame woningen

Het Lokaal Klimaatactieprogramma, het vervolg op de LKA, bevat daarom een aantal nieuwe, gerichte acties vanuit de overheden. Zo zullen woningcorporaties, installateurs en bouwbedrijven vaker worden gevraagd om bij te dragen aan het realiseren van de energie- en klimaatdoelen van de overheid. Ook moeten de overheidsgebouwen grondig onder handen worden genomen om deze duurzamer te maken. In de openbare ruimte moet meer gebruik worden gemaakt van energiezuinige verlichting. Particulieren en kleine bedrijven worden gestimuleerd tot hernieuwbare energieopwekking en andere energie- en klimaatmaatregelen. Ook adaptieve maatregelen zoals het gebruik van groenvoorzieningen en natuur voor een hittebestendige stad zullen vanuit de overheid worden ondersteund, aldus Mansveld.  

Spoed
Uit de Kamerbrief blijkt verder dat de staatssecretaris enige spoed heeft met het doorvoeren van maatregelen om energie- en klimaatdoelstellingen te behalen. Een van de andere acties is dan ook het stimuleren van energie- en klimaatinitiatieven die op korte termijn hun investeringen kunnen terugverdienen. Hiervoor doet Mansveld een beroep op het Nederlandse MKB om te komen met nieuwe, en vooral snellere verdienmodellen. Ook zal een kennisbank worden opgezet, waarin succesvolle energie- en klimaatinitiatieven worden opgenomen als voorbeeld, zodat andere regio’s ook kunnen profiteren van bewezen methodes.