Deloitte Director John Schattorie leidt BIT ad interim

03 augustus 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

John Schattorie, Director bij Deloitte, is binnen de overheid aangesteld als Bureauhoofd ad interim van het Bureau ICT Toetsing (BIT). In zijn interimrol zal Schattorie, die rapporteert aan CIO Rijk Hans Wanders, als kwartiermaker helpen bij het opzetten van het nieuwe toetsingsorgaan. 

De afgelopen jaren lag de overheid continu onder vuur voor diverse falende IT-projecten. Vaak was de kritiek terug te voeren op het overschrijden van de (miljoenen) budgetten, het niet halen van deadlines of het niet voldoen aan gestelde beloftes. De parlementaire onderzoekscommissie ‘ICT-projecten bij de overheid’, onder leiding van Ton Elias, concludeerde eind vorig jaar dat het Rijk blijft falen als het gaat om het beheersen van de IT-projectenportefeuille. Een belangrijke aanbeveling vormde de invoering van een nieuw bureau, dat alle ICT plannen van de overheid met een waarde van meer dan 5 miljoen onder meer moet toetsen op haalbaarheid en gedurende de loop ervan moet monitoren. Momenteel is de opzet van het zogenaamde Bureau ICT Toetsing (BIT) in volle gang.

Rijksoverheid

Bureau ICT Toetsing
De overheid uitte de wens om het nieuwe toetsingsorgaan met spoed op te tuigen. Daarvoor werd de afgelopen tijd gezocht naar geschikte en beschikbare (interne en externe) kandidaten met ruime ICT-ervaring in een bestuurlijke omgeving. Volgens een woordvoerder van BZK is er, gezien de haast, voorlopig gekozen voor een interim professional die als bureauhoofd ad interim zal fungeren. Een vacature voor een definitief Bureauhoofd BIT zal binnenkort worden uitgezet, meldde het ministerie recentelijk.

Voor de interimrol is John Schattorie aangetrokken, een ervaren adviseur die inmiddels zo’n negen jaar werkzaam is bij Deloitte en daarvoor zeven jaar diverse leidinggevende rollen bekleedde bij ICT dienstverlener Capgemini. Bij Deloitte vervult Schattorie de rol van Director, en is hij verbonden aan de praktijken Programme Leadership en Deloitte Digital. Schattorie rapporteert in zijn nieuwe functie als ad interim bureauhoofd aan Hans Wanders*, die in maart van dit jaar binnen het ministerie van BZK werd aangesteld als CIO Rijk.

Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen zijn er diverse maatregelen genomen binnen BIT. Zo zal Schattorie geen ICT-projecten waarin Deloitte een aandeel heeft toetsen. Bovendien wordt een toezichtsraad ingesteld en zal Hans Wanders, die in het verleden ook rijksprojecten uitvoerde dit in de toekomst niet meer doen, aangezien deze door de CIO Rijk getoetst moeten worden. Het ministerie ziet ten aanzien van Deloitte, dat via een aanbesteding diverse ICT diensten levert aan de overheid, geen gevaar voor mogelijke belangenvertrengeling.

John Schattorie en Hans Wanders

Twijfels over nut van BIT
De meningen over het nut van het Bureau ICT Toetsing, en de manier waarop deze wordt ingericht en bezet, zijn verdeeld. Zo deelden vorige maand VKA adviseurs William Swaters en John Frogers nog hun visie over BIT, zij pleiten – ten aanzien van de algehele IT governance – voor meer bevoegdheden voor de CIO (functies) binnen de overheid. Politici binnen de Tweede Kamer zetten momenteel juist hun vraagtekens bij de aanstelling van externe consultants, iets dat door de parlementaire commissie juist werd afgeraden bij het invullen van ‘sleutelposities’.

* Hans Wanders vervulde de afgelopen jaren diverse leidinggevende functies binnen het ICT domein – ook was hij in het verleden werkzaam voor onder meer Randstad, McKinsey & Company en Philips.