Samenwerking essentieel voor sociale werkvoorziening

23 juli 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Bestuurders in de publieke sector zijn veelvuldig bezig met de toekomstscenario’s van sociale werkvoorziening: wordt er gekozen voor krimp, ‘sterfhuis’, fusie of integratie met de sociale dienst? Volgens Geert van Dijk, expert bij KplusV, een onzuivere discussie waar niet veel mee wordt opgeschoten. De échte vraag is in zijn ogen: welke toegevoegde waarde heeft de regio als het gaat om werkgeversdienstverlening? En hoe kan deze worden geoptimaliseerd?

Binnen gemeenteland lopen de gemoederen hoog op over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Vanzelfsprekend begrijpen we het belang vanuit de financiële druk. Maar de discussie wordt te vaak onzuiver gevoerd. Vanuit schaarste en krimpende budgetten wordt met veel kramp gekeken naar toekomstscenario’s. En met kramp kun je niet goed bewegen.

Maar stoppen met de discussie kan helemaal niet!
Inderdaad, het is een politieke en bestuurlijke realiteit dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar doe dat in de juiste volgorde: het gaat in de eerste plaats om de economie en daarna om het werk. Het gaat om excellente dienstverlening aan werkgevers, daar zijn de banen te vinden die juist ook in een inclusieve arbeidsmarkt zo belangrijk zijn.

Toegevoegde waarde van de regio

Gemeenten doen er verstandig aan niet alleen óver werkgevers te praten of met werkgever-vertegenwoordigers, maar veel actiever direct mét de werkgevers zelf. Zij moeten het gevoel krijgen dat ze iets missen als ze niet zijn aangehaakt, want er liggen kansen. Niet alleen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar zeker ook breder samen met het lokale en regionale economische beleid.

Ja maar de doelgroepen dan, waarvoor we als gemeenten verantwoordelijk zijn?
Inderdaad, die willen we actief op weg helpen. Hoe doen we dat effectief? Door met elkaar, binnen het regionale ecosysteem van economie en werk, na te denken over kansen, mogelijkheden en groeipotentieel. Werkgevers hebben vanuit het publieke domein te lang te horen gekregen dat er voor iemand uit de doelgroep langdurig werklozen iets extra’s nodig is in het bedrijf. En we hebben een opdracht voor mensen met een beperking. En voor 55-plussers. En voor jonggehandicapten. En voor jongeren zonder startkwalificatie. En voor stageplekken. En voor… In een beetje arbeidsmarktregio lopen er zo 15 of 20 intermediairs rond in de hoop ergens plekken te vinden. Gelukkig steeds meer vanuit werkgeversservicepunten. Maar schiet het hard genoeg op?

Wat schiet wel op?
Stimuleren van groei. Iets gunnen om iets gegund te krijgen. Dat is normaal in het zakelijk verkeer. Slimme arrangementen bedenken voor werk op reguliere plekken. Door middel van detacheringen, groepsdetacheringen en slimme leer-werkarrangementen. Maar ook ondernemerschap verbinden met kennisontwikkeling en het stimuleren van lokale en regionale kansen voor specifieke branches en sectoren. En daar is de overheid ook gewoon werkgever, met dezelfde opdracht als alle ondernemers in dit land: onderneem verantwoord, winstgevend, maatschappelijk, duurzaam en doe dit in evenwicht.

Geert van Dijk - KplusV organisatieadvies

De echte vraag is…
Er zijn in Nederland 92 SW bedrijven, in 35 arbeidsmarktregio’s met 35 werkbedrijven, in verschillende verschijningsvormen. De vraag is: wat hebben we in de regio aan toegevoegde waarde om de werkgeversdienstverlening op een 8+ te krijgen? Waar is behoefte aan, waar zien we vraag en hoe kunnen we vraag stimuleren? En: hoe doen we dat vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke opgave? Dat is veel ‘we’. Samenwerking heeft geen eigenaar. Samenwerking kan alleen als alle partners allemaal, stuk voor stuk, iets te winnen en te verdienen hebben. Daarvoor zijn onderwijs, overheid en ondernemers op elkaar aangewezen. Laten we samen gaan voor die 8+.

Een artikel van Geert van Dijk, adviseur maatschappelijk domein bij KplusV Organisatieadvies.