Zorgadviesbureau Reos vernieuwt Raad van Toezicht

21 juli 2015 Consultancy.nl

Reos, een organisatieadviesbureau gericht op de zorgmarkt, heeft drie nieuwe leden benoemd in zijn Raad van Toezicht: Patrick Jeurissen, Jeroen van der Meer en Robert Verheij. Zij beginnen per september 2015 aan hun nieuwe taak.

Vanwege het verstrijken van de termijnen van de zittende leden is Reos genoodzaakt om zijn Raad van Toezicht te vernieuwen. Als gevolg hiervan zijn per september drie nieuwe leden geworven die allen ruime ervaring hebben in de zorg.

Patrick Jeurissen (45) werkt bij het ministerie van VWS waar hij zich bezighoudt met de strategie ten aanzien van het stelsel van zorg. Tevens werkt hij bij het Universitair Medisch Centrum St. Radboud waar hij hoofd is bij Celsus, Academie voor betaalbare zorg. Jeurissen is een veelgevraagd spreker over deze onderwerpen. 

Patrick Jeurissen, Jeroen van der Meer, Robert Verheij en Rob Hartings

Jeroen van der Meer (43) is oprichter van en partner bij ProControl, een adviesbureau dat projectorganisaties van gerenommeerde opdrachtgevers adviseert en begeleidt. Daarvoor werkte hij bij Twynstra Gudde als consultant. Daarnaast is Van der Meer voorzitter Raad van Toezicht van Groot Hoogwaak. In de Raad van Toezicht van Reos zal Van der Meer extra aandacht geven aan de financiën.

Robert Verheij (53) is programmaleider bij NIVEL. Hij leidt in opdracht van het ministerie van VWS een programma voor het opzetten van een omvangrijke gegevensinfrastructuur om de eerste lijn van cijfers te voorzien over ontwikkelingen in zorggebruik, kwaliteit van zorg en de volksgezondheid. Verheij publiceert regelmatig over uiteenlopende onderwerpen binnen de eerstelijnszorg.

“Reos staat voor een uitdagende opgave in het sterk veranderende zorgveld. De Raad van Toezicht heeft de ambitie om een stevig klankbord te zijn voor de directeur-bestuurder, naast de statutaire bevoegdheden. Met deze samenstelling van de Raad van Toezicht vormen we een sterk team. De combinatie van passie voor de zorg, een netwerk en kennis van zaken moet bijdragen aan een goede koers voor Reos”, aldus Rob Hartings, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Nieuws

Meer nieuws over