Rob Hartings voorzitter Raad van Toezicht van Reos

01 april 2015 Consultancy.nl

Zorgbureau Reos heeft Rob Hartings met ingang van 1 april benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hartings neemt de voorzittersrol over van Aja van Gemeren, die niet langer aanblijft vanwege het verstrijken van haar termijn.

Reos is een organisatieadviesbureau uit Leiden gespecialiseerd in het ondersteunen van eerstelijns-zorgprofessionals en hun samenwerkingspartners. Het adviesbureau is begin 2005 opgericht en vertegenwoordigt één van de 17 regionale ondersteuningsorganisaties (ROS'en) in Nederland, waarbij Reos actief is in de regio's Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord*.

Vanwege het verstrijken van de termijn van de huidige voorzichter van de Raad van Toezicht, Aja van Gemeren, ging Reos de afgelopen periode op zoek naar een geschikte opvolger. Na een zoektocht is de keuze gevallen op Rob Hartings, een bestuurder en toezichthouder met veel ervaring met veranderopgaven in de zorg. Daarnaast vervult Hartings een toezichthoudende functie bij Stichting Kram, een organisatie voor jeugd-GGZ in de Zaanstreek en is hij voorzitter van de Landelijke Vereniging Spoedhulp Jeugd Nederland.

Rob Hartings - REOS

“We zijn blij met de komst van Rob Hartings als nieuwe voorzitter van de RvT. Met zijn brede ervaring op bestuurlijk en organisatorisch gebied in de zorg, kan Hartings een belangrijke bijdrage leveren aan het houden van toezicht op de nieuwe strategische route die Reos binnen de veranderende marktomstandigheden zal inslaan”, aldus Frits Slootweg, toezichthouder bij Reos.

Hartings over zijn nieuwe uitdaging “Ondernemen in de zorg, niet voor de profit, maar voor de maatschappelijke toegevoegde waarde, daar ligt mijn passie. De werkwijze van de eerste lijn is belangrijk voor het slagen of falen van het zorgstelsel. Dat vraagt van de gehele eerste lijn een zeer ondernemende opstelling. Aan Reos de taak om de eerstelijnszorgprofessional daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Naast Hartings en Slootweg behoort ook Ron Hendriks tot de Raad van Toezicht van Reos. Het adviesbedrijf wordt sinds augustus vorig jaar geleid door voormalig BMC adviseur Marie-Fleur Lobry.

* De naam Reos komt van ‘Regionale Eerstelijns Ondersteunings Structuur’.

Nieuws

Meer nieuws over