KplusV verbindt onderwijsinstellingen met bedrijfsleven

30 juni 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

KplusV heeft sinds 2014 meerdere opleidingsinitiatieven succesvol begeleid bij hun aanvraag voor financiering vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO. Het fonds en de initiatieven waarin het investeert hebben tot doel om een betere aansluiting te creëren tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Regionaal Investeringsfonds MBO
“Om baankansen van MBO-studenten te verbeteren en het bedrijfsleven te voorzien van beter gekwalificeerd personeel is een nauwere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven belangrijk”, meent Tom van de Schoot, adviseur bij KplusV. Vanuit zijn ervaring op het gebied van arbeidsmarktbeleid, ondernemerschap en financiering werkt hij samen met collega Wieteke Hoftijzer aan diverse projecten in onderwijsinnovatie. Opleidingen in het MBO moeten beter aansluiten vindt ook minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar daar zijn vaak grote investeringen voor nodig. Om de aansluiting tussen beide te verhogen heeft zij het Regionaal Investeringsfonds MBO in het leven geroepen. In dit fonds worden de noodzakelijke investeringen bijeen gebracht door bijdrages vanuit het bedrijfsleven en regionale overheden, naast het geld dat vanuit de Rijksoverheid in het fonds wordt gestoken.

MBO Studenten

Door middel van het ‘Regionaal Investeringsfonds MBO’ kunnen samenwerkingsverbanden van MBO-scholen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, aangevuld met gemeenten, provincies, VMBO-scholen en hogescholen een aanvraag indienen als zij een initiatief willen opzetten waarmee de aansluiting van werk en opleiding in hun regio verbeterd kan worden. Als een onafhankelijke commissie een aanvraag groen licht geeft ontvangt het samenwerkingsverband een bedrag uit het nieuwe fonds om het initiatief mee te financieren. In totaal kreeg de overheid 53 aanvragen, waarvan Jet Bussemaker op 1 juni de 29 goedgekeurde initiatieven bekend maakte. Zij ontvangen in totaal €72 miljoen, waarvan een derde (€24 miljoen) afkomstig is van het Rijk en de overige twee derden van het bedrijfsleven en regionale overheden.

Topcentrum Autoschadeherstel en Bouw- en infracentrum Mierlo
Twee van de goedgekeurde initiatieven zijn het Topcentrum Autoschadeherstel in Boxtel en het Bouw- en infracentrum in Mierlo. Het eerste initiatief is een samenwerking van het Summa College en Koning Willem I College met het kenniscentrum VOC, de Gemeente Boxtel en tientallen autoschade-herstelbedrijven uit Zuid-Nederland. De autoschadeherstelopleidingen van de twee colleges worden samengebracht in een hypermoderne werkplaats in Boxtel en in samenwerking met de partners worden de opleidingen vernieuwd en verbeterd. Het tweede initiatief is Bouw- en infracentrum Mierlo, een samenwerking van ROC Ter AA, het landelijke kennis- en opleidingscentrum voor de civiele betonbouw Civilion, en het regionale samenwerkingsverband voor de bouw- en infrasector (Bouw- en Inframensen Mierlo). Samen werken zij in het centrum aan het vernieuwen van het opleidingsaanbod voor de bouwsector, en wordt onder andere een nieuwe opleiding voor de civiele betonbouw ontwikkeld – op MBO niveau 4.

Regionaal investeringsfonds MBO

Begeleiding
Bovenstaande twee opleidingscentra werden tijdens het aanvraagtraject begeleid door KplusV Organisatieadvies. Het hele proces voor de aanvraag werd samen doorlopen, van het ontwikkelen van het concept tot het opstellen van het businessplan. Daarnaast hielpen de adviseurs met het realiseren van betrokkenheid van bedrijven en financiers en werden er financiële prognoses opgesteld om de haalbaarheid van de initiatieven aan te tonen.

Het organisatieadviesbureau met vestigingen in Arnhem en Amsterdam was in 2014 ook al betrokken bij andere projecten die ook allemaal groen licht kregen voor financiering vanuit het fonds. Het bureau tracht hierbij de initiatieven zoveel mogelijk vanuit de onderwijsinstellingen en de meewerkende bedrijven zelf een stabiele ondergrond te geven, zodat zij niet tot nauwelijks afhankelijk zijn van de bijkomende overheidssubsidies, aldus KplusV.

Tom van de Schoot en Wieteke Hoftijzer - KplusV

In 2016 opent er een nieuwe aanmeldingsronde voor vernieuwende verbindende initiatieven. In totaal heeft de Rijksoverheid €100 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van de samenwerkingen voor de periode van 2014 tot 2017.