Strategy&: Minder wisselingen CEO's in Nederland

28 mei 2015 Consultancy.nl

Het percentage wisselende / vertrekkende CEO’s onder beursgenoteerde Nederlandse organisaties is het afgelopen jaar gedaald naar 12%, het laagste niveau sinds 2000. Binnen de onderzochte bedrijven is verder een trend te zien naar steeds meer geplande opvolgingen (in tegenstelling tot gedwongen vertrek) van topbestuurders. Ook moeten externe CEO’s vaker vroegtijdig vertrekken dan interne bestuurders. Bovendien waren er het afgelopen jaar geen vrouwen die de positie van vertrekkende CEO’s overnamen, blijkt uit het ‘Chief Executive Study 2014' onderzoeksrapport van Strategy&.

Sinds 2000 onderzoekt strategie consultancykantoor Strategy& (voormalig Booz & Company) CEO-wisselingen en opvolgingstrends bij de 2500 grootste publieke ondernemingen wereldwijd. Voor het identificeren en classificeren van een CEO-wisseling bij een van deze bedrijven worden zowel gedrukte als digitale media en documenten wereldwijd gebruikt. Op dezelfde wijze deed Strategy& in Nederland aanvullend onderzoek naar CEO-wisselingen* bij alle 50 AEX- en Midkap- ondernemingen over de afgelopen 15 jaar. Ook zijn voor het onderzoek bronnen geraadpleegd voor aankondigingen van pensioen en benoemingen van topbestuurders. 

Minder wisselingen aan Nederlandse top
Uit het Strategy& onderzoek – getiteld ‘Chief Executive Study 2014’ – blijkt dat het percentage wisselingen aan de top bij bedrijven aan de Nederlandse AEX en AMX vorig jaar met 12% beduidend lager lag dan in 2013, toen nog 18% van de bestuursvoorzitters wegging – en in 2012 was dit maar liefst 26%. Het aantal CEO’s dat vertrekt op basis van een fusies of overname bleef de afgelopen jaren gelijk (2%).

Dutch Turnover Rate by Reason

Het bovenstaande percentage (12%) van CEO wisselingen in Nederland ligt lager dan bij beursgenoteerde ondernemingen elders in de wereld, waar gemiddeld 14,3% van de CEO’s vorig jaar vertrok. Daarmee vormt dit het laagste percentage sinds 2000**. Over de afgelopen 15 jaar bekeken, ligt het gemiddelde wisselingspercentage aan de top van bedrijven – in Nederland zo’n 20% – hoger dan het gemiddelde van 13% in de rest van de wereld.

2014 CEO Turnover Rate by Region and Reason - 2014 Dutch Turnover Rate

Meer geplande opvolging
Uit het rapport blijkt verder dat er binnen beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd steeds meer sprake is van geplande opvolging van topbestuurders: in 2014 lag het percentage geplande opvolgingen wereldwijd op 78%. Vanaf 2000 tot en met 2002 was nog 63% van alle opvolgingen wereldwijd gepland, in 2012-2014 is dat opgelopen tot 82%.

In Nederland ligt het percentage geplande opvolgingen lager: tussen 2000-2002 was in gemiddeld 42% van de gevallen sprake van een gepland (‘regulier’) vertrek en tussen 2012 en 2014 was dit 58% (50% in 2014). Het percentage bestuursvoorzitters aan de AEX en AMX dat weg moest, bijvoorbeeld vanwege onenigheid met het bestuur of tegenvallende prestaties, ligt in Nederland wel nog altijd hoog: 33% in 2014 ten opzichte van 13,2% wereldwijd. Hierdoor zag de afgelopen 15 jaar gemiddeld 41% van de CEO’s aan de AEX en AMX zich genoodzaakt de bestuurskamer te verlaten, ten opzichte van maar 25% wereldwijd.

Coen de Vuijst, partner bij Strategy& over deze cijfers: “De opvolging van een CEO verloopt bij een beursgenoteerd bedrijf in Nederland nog steeds beduidend minder geruisloos dan in andere landen. Hieruit blijkt dat bedrijven aan de AEX en AMX nog beter zouden kunnen sturen op geplande opvolging.”

Dutch CEO Turnover Rate by Reason

Externe CEO’s vaker ontslagen
Uit het wereldwijde onderzoek blijkt verder dat extern geworven bestuursvoorzitters in de afgelopen tien jaar in 44% van de gevallen vaker vroegtijdig moesten vertrekken dan CEO’s die uit de interne organisatie kwamen. In Nederland ligt dit percentage wat lager: in de afgelopen tien jaar zijn er 25% meer externe CEO’s ontslagen dan interne bestuurders.

Insider vs Outsider Forced Out CEOs

Het percentage van deze ‘outsider CEO’s’ ligt in Nederland de laatste jaren wel hoger dan in andere landen. Sinds 2000 is gemiddeld 66% van de aantredende CEO’s bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een insider, ten opzichte van 77% in andere landen. Vorig jaar was 60% van de aantredende bestuursvoorzitters in ons land afkomstig uit het eigen bedrijf, ten opzichte van 78% wereldwijd.

Insider vs. Outsider Incoming CEOs

Weinig vrouwelijke CEO’s
Tenslotte valt uit het onderzoek op te maken dat Nederland een lager aandeel van vrouwelijke bestuursvoorzitters heeft, in vergelijking met de wereldwijde cijfers. Zo was vorig jaar 5,2% van de nieuwe bestuursvoorzitters wereldwijd een vrouw – in Nederland waren er in 2014 helemaal geen vrouwen die een CEO positie overnamen. De afgelopen 11 jaar was zo’n 1,8% van de nieuwe bestuursvoorzitters op de AEX en AMX een vrouw, ten opzichte van 2,8% wereldwijd.

Incoming Woman CEOs

* Om tot zuivere gegevens te komen, werd onderscheid gemaakt tussen de verschillende aanleidingen voor vertrek van CEO’s:
-Gedwongen vertrek: waarbij de CEO vroegtijdig aftrad, meestal wegens achterblijvende resultaten, ofwel vanwege een verschil van inzicht met de raad van commissarissen.

-Vroegtijdig vertrek door fusie- en overname: waarbij de CEO vertrekt nadat het bedrijf is overgenomen of is samengegaan met een ander bedrijf.

- Regulier vertrek: waarbij de CEO aftrad als gevolg van reguliere en geplande opvolging, meestal vanwege pensioen of gezondheidsredenen of als er sprake is van plotseling overlijden.

** Alleen in 2007 was er sprake van een vergelijkbaar percentage (12%).

Nieuws

Meer nieuws over