Accenture: Experimenteer met digital talentbeleid

02 juni 2015 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Terwijl werkgevers nog worstelen met het wel of niet invoeren van nieuwe digitale technologieën, zijn werknemers vaak al bezig zich bekend te maken met nieuwe tools en ontwikkelingen. 57% van de werknemers gelooft dat nieuwe technologieën hun werkervaring zullen verbeteren en 64% zegt reeds begonnen te zijn met het aanleren van nieuwe digitale vaardigheden, blijkt uit een groot onderzoek van Accenture Strategy onder Europese leidinggevenden en werknemers.

Met het oog op toenemende digitalisering en opkomst van nieuwe technologische ontwikkelingen wordt het beschikken over digitale vaardigheden steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Onvoldoende meegaan met de ontwikkelingen kan betekenen dat concurrenten je inhalen, terwijl investeren in prille digitale technologie op een domper uit kan lopen wanneer de uitrol op niets uitloopt. Volgens Accenture Strategy worstelen veel bestuurders met dit ‘digitale dilemma’.

Digital Skills - Business Leaders

Werknemers optimistisch
In een recent onderzoek hebben de consultants van Accenture meer dan 500 bedrijfsleiders en 2.500 medewerkers in de Europese Unie ondervraagd over uiteenlopende digitale onderwerpen. Hieruit blijkt dat 57% van de werknemers optimistisch is over de effecten van nieuwe digitale technologieën (bijv. robots, mobiele apps, kunstmatige intelligentie en Big Data) op de manier waarop zij hun werk ervaren. Slechts 8% gelooft dat zijn of haar werkervaring zal verslechteren als gevolg van de nieuwe technologische ontwikkelingen. Tevens geeft 50% aan dat zij verwachten dat digitale technologie hun baanperspectief zal verbeteren – ten opzichte van 12% die verwacht dat het hun perspectief op een baan aan banden zal leggen.

Readyness for Digital Business

Gebrek aan zelfvertrouwen
Hoewel de leidinggevenden in de EU net als hun werknemers inzien dat digitale veranderingen belangrijke gevolgen zullen hebben voor de werkervaring, ontbreekt het velen van hen aan zelfverzekerdheid. Circa de helft van de leiders geeft aan een digitale strategie te hebben voor het ontwikkeling van de juiste talenten in hun bedrijf, maar slechts 34% voelt zich voldoende zeker van zijn zaak om ook actief deze vaardigheden in huis te gaan halen. En dat is extra opvallend als blijkt dat 90% de noodzaak ziet om nu stappen te ondernemen voor het ombouwen van het personeelsbestand naar een groep van digitaal-vaardige werknemers. Maar ook hier voelt maar 34% zich goed voorbereid om veranderingen aan te brengen in het benodigde pakket van vaardigheden en competenties voor zijn of haar personeel.

Digitale Strategie

Werknemers lijken de afwachtende houding van hun leidinggevenden op te merken, en nemen volgens de onderzoekers zelf het initiatief. Vanuit hun optimisme denkt 62% van de werknemers actief na over de vaardigheden die van hen verwacht zouden kunnen worden en claimt 64% zelfs al bezig te zijn met het aanleren van nieuwe digitale vaardigheden en tools. Maar deze ‘haast’ om de ontwikkelingen te volgen komt ook deels voort uit angst; 78% van de werknemers vreest om achter te lopen in digitale vaardigheden en hierdoor effectiviteit te verliezen. 

Leeftijdsverschil
Ook blijkt er een redelijk verschil te zijn in welke leeftijdscategorieën positief zijn over de aanstaande gevolgen van digitale technologie. Werknemers tussen de 18 en 34 jaar zijn in 69% van de gevallen positief over het effect op hun werkbeleving ten opzichte van 53% van de werknemers van 45 jaar en ouder. Ook is maar 44% van de 45-plussers positief over zijn baanperspectief als de digitalisering doorzet, ten opzichte van 56% tussen de 18 en 34. Céline Laurenceau, Managing Director van Accenture Strategy ziet voor beide groepen voordelen: “Digital zal verschillende krachten van verschillende mensen beïnvloeden. Terwijl de millenials meer thuis zijn in nieuwe technologie, zijn oudere werknemers mogelijk beter afgestemd voor de nieuwe vormen van samenwerking, management en trainingsaanbod die daardoor ontstaan. Werkgevers moeten zich ervan verzekeren dat hun digitale talentmanagementstrategieën rekening houden met deze verschillen bij het transformeren van het personeelsbestand.”

Celine Laurenceau en Bruno Berthon

Becoming Digital
Maar ook hier lijken de Europese werkgevers en leidinggevenden het moeilijk te hebben met de digitale ontwikkelingen. 55% geeft aan geen digitale strategie te hebben als ondersteuning van de algemene bedrijfsstrategie. En dat terwijl 77% van hen wel verwacht om een ‘digital business’ te worden binnen drie jaar tijd. Volgens de onderzoekers richten de meesten zich op het kopiëren van anderen als ‘fast followers’ in plaats van zelf als eerste stappen te ondernemen: 61% geeft dan ook aan geen digitale vooroploper te willen zijn in hun markt.

Bruno Berthon, tevens Managing Director bij Accenture Strategy, geeft aan “de disconnectie tussen leidinggevenden en hun werknemers” zorgwekkend te vinden: “Het toekomstige concurrentievermogen van Europa is afhankelijk van digitale vaardigheden”, stelt hij. De adviseur raadt leiders aan om gebruik te maken van het enthousiasme onder de werknemers en actie te nemen op 3 gebieden:

Accenture Strategy - Actiegebieden

“Aangezien werknemers nu positief zijn over de impact van digitale ontwikkelingen op hun werk, zouden CEOs nu moeten beginnen met experimenteren met nieuwe digitale talentstrategieën, terwijl zij plannen voor de langere termijn ontwikkelen. Bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om af te wachten, maar moeten nu actie ondernemen voor hun concurrenten de markt verstoren met digital vaardige arbeidskrachten”, concludeert Berthon.