Benchmark geeft inzicht in exploitatie van sporthallen

21 mei 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Hospitality Consultants heeft de Nationale Sporthalexploitatiebenchmark gelanceerd. Met het vergelijkend onderzoek wil het adviesbureau exploitatiegegevens van sporthallen in kaart brengen en deze vergelijken om tot waardevolle inzichten te komen. Met deze sturingsinformatie kan een sporthalmanager gericht optimaliseren, onderbouwd verantwoording afleggen en leren van andere exploitaties, aldus het Amersfoortse bureau.

Het landschap van sporthalexploitatie heeft te maken met een veranderend speelveld. Volgens de meest recent beschikbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft Nederland ongeveer 2.250 overdekte sportaccommodaties, waarvan 1.500 sportzalen of sporthallen zijn. In 2000 waren dat er circa 1.300, zo’n 14% minder. In lijn met de groei van het aantal sportaccommodaties nam ook jarenlang de bezetting toe: in 2000 ontvingen de 1.300 sportaccommodaties 480.000 bezoekers per week, in 2012 waren dit er 750.000 – wat neerkomt op een stijging van gemiddeld 370 bezoekers per accommodatie per week naar 500 in 2012 (+35%).

Aantal overdekte sporthallen en zalen in Nederland

Veranderingen vragen om inzicht
Anno 2015 is de vraag naar sporthallen onderhevig aan grote verandering. Enerzijds daalt bezetting vanuit traditioneel gebruik, zo zijn mensen meer individueel gaan sporten – zie bijvoorbeeld de explosieve toename van het aantal fitnessclubs in ons land* – of meer gebruik gaan maken van de sportieve buitenruimte (denk bijvoorbeeld aan de stijgende populariteit van hardlopen of buitenyoga). Anderzijds neemt het gebruik van binnensportaccommodaties toe, doordat sportbonden nieuwe vormen van verenigingssport stimuleren, zoals zaalvoetbal en zaalhockey, en naar verwachting ook als gevolg van de decentralisaties. Tegelijkertijd krijgen exploitanten te maken met belangrijke investerings-besluiten: de drang naar vernieuwing in accommodatie en techniek is groot, maar is het ook rendabel?

Tegen deze achtergrond staan sporthalexploitanten voor een tweesprong, zegt Ton Rutten, Managing Partner van Hospitality Consultants, onderdeel van Hospitality Group. Hij stelt hierbij dat het van groot belang is voor exploitanten om de juiste feiten en stuurinformatie op tafel te krijgen. “Om gericht te kunnen sturen op optimalisatie van een sporthalexploitatie is het noodzakelijk om te weten waar kansen liggen, zowel qua ruimte als tijdstip”, aldus Rutten. Om de doelgroep nog beter te kunnen ondersteunen heeft Rutten samen met enkele Hospitality Consultants collega’s de zogeheten ‘Nationale Sporthalexploitatiebenchmark’ gelanceerd. De benchmark is afgeleid van diverse overige benchmarks die het bureau uitvoert, zoals op het gebied van zwembaden en op het gebied van hospitality.

Nationale Sporthalexploitatiebenchmark 2015

Nationale Sporthalexploitatiebenchmark
De benchmark brengt uiteenlopende cijfers van sporthallen in beeld, waaronder de gebruiksuren per gebruikersgroep, de bezettingsgraad en het energieverbruik van de sportcomplexen. Bovendien worden diverse financiële kengetallen (kosten, opbrengsten en exploitatieresultaat) gemeten. Vervolgens wordt data vergeleken over alle deelnemers, en aangevuld met best practices, met als resultaat inzicht in de resultaten binnen de branche en van hun eigen exploitatie.

“Met kengetallen en ratio’s worden gegevens als sporthaldichtheid per gemeente, gebruiksuren per gebruikersgroep, het voorzieningenniveau en de functionaliteit, bezettingsgraad, kosten, opbrengsten en exploitatieresultaat in kaart gebracht. De resultaten van de Nationale Sporthalexploitatiebenchmark worden in een volledig geautomatiseerde online tool gepubliceerd waarin sporthalbeheerders zelf analyses kunnen maken en output kunnen genereren”, licht Rutten toe. Om de resultaten in te zien loggen de exploitanten simpelweg in op hun eigen persoonlijke pagina.

Sporthal Benchmark

Deelname
Sportaccommodaties kunnen zich nog tot eind mei inschrijven voor deelname aan de benchmark. Voorafgaand aan de uiteindelijke deelname aan de benchmark (het invullen van de online vragenlijst vindt plaats in juni en juli), wordt er eerst een startsessie (op 4 juni) gehouden, waarin met alle deelnemers de waarde van de benchmark, de vragenlijsten en de planning worden doorgenomen. Gezamenlijk worden de meest actuele vraagstukken en praktische zaken bepaald en worden deze besproken. Daar wordt dan rekening mee gehouden tijdens het analyseren en beoordelen van de benchmarkresultaten, die in oktober worden verwacht.

* In 2000 telde ons land volgens de officiële cijfers 295 fitnessruimten, in 2012 waren dit er 465.