Amsterdam maakt goed gebruik van basisregistraties

27 mei 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Amsterdam maakt over de hele linie beter gebruik van het Stelsel van Basisregistraties dan andere onderzochte gemeenten. Dit blijkt uit een onderzoek dat Sira Consulting heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Nederland telt 12 primaire basisregistraties – databanken met daarin gegevens van onder meer personen, bedrijven, voertuigen, topografische informatie en uitkeringen*. De basisregistraties kunnen door alle overheidsinstellingen worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Bij een deel van de (authentieke) basisinformatie is gebruik door overheden zelfs verplicht.

Gemeente Amsterdam

In Amsterdam wordt het stelsel van basisinformatie beheerd door de afdeling Basisinformatie. Zij monitort en stimuleert het gebruik van basisinformatie door gemeentelijke afnemers. Om inzicht te krijgen in de toepassing van basisinformatie en in de mogelijkheden voor verbetering besloot Basisinformatie eind vorig jaar onderzoek te doen naar het gebruik. Sira Consulting – een onafhankelijk adviesbureau met kantoren in Nieuwegein en Den Haag – werd ingeschakeld om de doorlichting in goede banen te leiden.

De adviseurs namen 13 werkprocessen, waaronder exploitatievergunning horeca, bijstandsuitkering en wmo-voorzieningen, binnen de gemeente onder de loep, en bekeken in hoeverre basisregistraties gebruikt werden. De analyse bestond uit documentenonderzoek en interviews met stakeholders binnen de gemeente. Ook werd de Amsterdamse situatie vergeleken met de resultaten uit het landelijke onderzoek voor dezelfde processen**.

Gebruik van de basisregistraties

Uit het onderzoek blijkt dat de basisregistraties in het algemeen voldoende toegankelijk zijn voor Amsterdamse diensten en stadsdelen. Ten opzichte van eerder onderzochte gemeenten presteert onze hoofdstad zelfs heel goed. Amsterdam maakt in 69% van de processen hoogwaardig of frequent gebruik van de basisregistraties. Voor acht andere onderzochte gemeenten is dit percentage 54%. Het grootste verschil is te zien bij hoogwaardig gebruik; hiervoor scoort Amsterdam met 31% ver boven de andere onderzochte gemeenten, waar het hoogwaardig gebruik slechts 8% is.

Knelpunten en aanbevelingen
Toch is er volgens de consultants nog ruimte voor verbetering. In het onderzoeksrapport hebben zij concrete aanbevelingen geformuleerd, bestaande uit twee componenten: knelpunten die ook landelijk een rol spelen en knelpunten die zich specifiek voordoen in Amsterdam. In totaal zijn 11 knelpunten geïdentificeerd, verdeeld over de categorieën technisch, organisatorisch en inhoudelijk. Een overzicht:

Knelpunten in de gemeente Amsterdam

In een reactie op het onderzoeksrapport heeft de opdrachtgever aangegeven invulling te geven aan de aanbevelingen. “Optimaal gebruik van basisinformatie is belangrijk voor het verbeteren van de dienstverlening, het efficiënter en effectiever uitvoeren van gemeentelijke processen en het terugdringen van fraude. Met het verkregen inzicht uit het onderzoek kan de afdeling beter inspelen op informatievragen binnen de gemeente,” aldus Basisinformatie. De komende periode gaat de afdeling samen met haar partners aan de slag om het gebruik van basisregistraties verder te verbeteren.

* Een overzicht van de 12 basisregistraties:

12 basisregistraties

** Sira Consulting voerde in 2013 een vergelijkbaar, landelijk onderzoek uit, in opdracht van het Cluster StelselOplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT).