EY volgt PwC op als nieuwe accountant van Ordina

03 juni 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

EY is voor de boekjaren 2015 en 2016 aangesteld als de nieuwe externe accountant van ICT dienstverlener Ordina, en volgt daarmee branchegenoot PwC op. De wisseling vindt plaats naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving binnen de accountancybranche die voorschrijft dat organisaties van openbaar belang (OOB’s) om de acht jaar van externe accountant dienen te wisselen.

Nieuwe accountancy wet- en regelgeving
In 2012 stemde de Tweede Kamer in met de Wet op het accountantsberoep (Wab), die de formele oprichting van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) regelt*. De nieuwe wetgeving stelt onder meer dat een accountant niet langer dan 8 jaar achtereenvolgens de boekhouding mag controleren van organisaties van openbaar belang (OOB’s) – ondernemingen met aan een Europese beurs genoteerde effecten, banken en verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast mag een extern accountancykantoor geen adviesdiensten leveren aan het bedrijf waarvoor het ook de boekhouding controleert. In de nasleep van de financiële crisis, waarin toezicht binnen de financiële sector nog wel eens te wensen overliet, werden de nieuwe regels onder meer ingesteld om de onafhankelijkheid van accountants beter te waarborgen.

EY volgt PwC op als nieuwe accountant van Ordina

EY nieuwe externe accountant
Een zo’n OOB is ICT dienstverlener Ordina – genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam – dat de afgelopen jaren werkte met accountancykantoor PwC. Hoewel Ordina volgens de nieuwe regelgeving verplicht was om vanaf 2016 een nieuwe externe accountant in te schakelen voor de boekhoudcontrole, werd besloten om al in 2015 van accountant te wisselen. Na een due diligence op diverse partijen viel de keuze op EY, die voor de boekjaren 2015-2016 de boekhoudcontrole zal overnemen van zijn branchegenoot.

De afgelopen maanden wisselen accountancykantoren elkaar in rap tempo op bij OOB’s. Zo wordt EY vanaf 2016 voor een periode van vier jaar de nieuwe externe account van elektronicaconcern Philips en vervangt daarmee KPMG, dat nog wel voor het huidige boekjaar de controle zal verzorgen. En binnen de financiële sector moest EY bij de Rabobank bijvoorbeeld ruimte maken voor PwC, die de controletaken zal overnemen binnen de bank.

* De NBA is ontstaan uit de fusie tussen het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants Administratieconsulenten (NOvAA).