Scrum voor business: Dedicated multidisciplinair team

20 mei 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Bedrijven moeten in de huidige economie sneller reageren op veranderend klantgedrag en nieuwe toetreders tot de markt. Vernieuwende technologieën en ‘disruptive innovations’, duiken op. Denk aan Uber App in de taxibranche of Airbnb in de hotelbranche.

We staan nog maar aan het begin van de digitale transformatie, aldus George Westerman, Didier Bonnet (adviseur bij Capgemini Consulting) en Andrew McAfee in hun boek Leading Digital. Anno 2014 is slechts een klein deel van de economie getransformeerd, we hebben nog 94% te gaan aldus de schrijvers. Dit vraagt om een concrete aanpak, in plaats van traditionele lange termijn doelen, moeten met een ‘dedicated multidisciplinair team’ korte termijn doelen worden geformuleerd en gerealiseerd.

Het begin van de digital revolutie

Snel reageren, dagelijkse executie van de strategie is een must geworden.
Organisaties en markten die structureel beter performen hebben stappen van transformatie gezet. Wat kenmerkt deze organisaties? Het management heeft een visie op digitalisering en de executie is ingezet. Stappen zetten in het digitale landschap kost tijd en daarom is het nodig om snel te starten met het uitstippelen van een koers. Niet vernieuwen is je ondernemingsondergang. Dit vraagt uiteraard om een investering in de juiste competenties. Investeren in de juiste “kennis en productiemiddelen” maakt het mogelijk voor organisaties om te komen tot het proces van continue verbetering. Dit is volledig in lijn met de uitleg van Schumpeter over Creatieve destructie (creative destruction); een proces van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe technieken de oude vernietigen. Schumpeter stelde dat innovatie en technologische verandering van ondernemers of “wilde geesten” komt, precies wat in de huidige economie zichtbaar is. Het eerder genoemde Uber bijvoorbeeld, is feitelijk een app die qua ontwikkeling maar een paar ton kost. Hun bereik is echter zo groot, wat de huidige waarde van 25 miljard verklaart. Anno 2014 is innovatie de drijfveer voor voortuitgang. Reageren en bewegen is daarom een must.

Uber en Airbnb

Waarom komen veel organisaties niet in beweging?
Zien organisaties de verandering in de markt niet? Het lijkt wel of de noodzakelijke urgentie voor verandering ontbreekt. Ze zijn lam geslagen. Verandering begint, volgens bedrijfskundige John Paul Kotter, door het creëren van een gevoel van urgentie. Vaak zijn er sluimerende problemen in de organisatie, maar wordt de samenhang niet gezien. Urgentie kan bedrijven in beweging zetten is de achterliggende redenering. Middels een ‘dedicated multi-disciplinair’ team kan de urgentie binnen een organisatie op een transparante wijze worden benoemd en opgelost aan de hand van casuïstiek uit de praktijk.

Een dedicated multidisciplinair team
Het ‘dedicated multidisciplinair team’ gaat een dag per week aan de slag, met één concreet doel. Deze aanpak kent veel overeenkomsten met “scrum”, echter zonder toepassing van een IT component. Door deliverables concreet te maken kun je de juiste urgentie creëren en vergroot je de executiekracht. Het middel om in de huidige economie te anticiperen op veranderingen.

Dharma Media - The Creative Digital Agency

Schets uit de praktijk: door elke week een dag lang focus te creëren maakt het team kleine stappen op weg naar het hogere doel. Dit ‘dedicated multidisciplinair team’ beschikt over alle kennis van verkoop, marketing, operatie en techniek om werkbare oplossingen te vinden voor de uitdaging(en) van de dag. Aan het einde van de dag wordt een casus afgerond opgeleverd. Dit werkt goed in projecten op het raakvlak van communicatie, operatie en techniek. Zet mensen bij elkaar met een duidelijke opdracht en ga aan de slag, met maar één doel, vandaag de casus opleveren! Vooral in grote organisaties, zie je mensen vanuit verschillende onderdelen synchroon aan de slag gaan. Vergelijkbaar met de traditionele waterval aanpak. De ‘dedicated multidisciplinair team’ aanpak geeft richting door focus, toont resultaten door de executie kracht binnen de eigen organisatie en creëert teamgevoel bij betrokken. Wie wil dat niet, geïnspireerde medewerkers die de veranderingen dragen?

Een artikel van Hielko van der Molen, partner bij digitaal bureau Dharma Media.