BCG: Goed leiderschap en talent management loont

01 juni 2015 Consultancy.nl

Bedrijven met sterk leiderschap en een solide talent management strategie (‘talent magnets’) presteren beter dan hun slecht gemanagede branchegenoten (‘talent laggards’), en zullen naar verwachting hun omzet en winsten sneller zien groeien, blijkt uit onderzoek van The Boston Consulting Group. Volgens het consultancybureau hebben goed presterende bedrijven hun leiders actief betrokken bij talent management, omdat zij beseffen dat HR op zichzelf niet voldoende is om sterke leiders te creëren.

The Boston Consulting Group (BCG) heeft onlangs zijn ‘Global Leadership and Talent Index’ (GLTI*) uitgebracht, die de toegevoegde waarde meet, die bedrijven kunnen verwachten wanneer zij hun leiderschap- en talentmanagement capaciteit verbeteren. Om de index op te zetten heeft het bureau een onderzoek uitgevoerd onder 1.263 CEO’s en HR-directeuren uit 85 landen.

How Companies Score on Leadership and Talent

Voor de GLTI deelde BCG de talent management vaardigheden van bedrijven op in zes categorieën: 'strategy', 'leadership & talent model', 'talent sourcing', 'people development', 'engagement' en 'culture'. De deelnemende bedrijven werden onderverdeeld in vier verschillende groepen, variërend van de zogeheten ‘talentmagnets’ – bedrijven die goed scoren op leadership en talent management – tot ‘talent laggards’ – bedrijven die achterblijven op hun concurrenten. Bedrijven kregen een score op een schaal van -3 tot 3, waarbij een 3 een perfecte talent management score betreft. De scores van de onderzochte bedrijven liepen sterk uiteen – de talent magnets scoorden gemiddeld een 2.5, terwijl de talent laggards gemiddeld een zeer lage score van -2.2 behaalden.

Volgens BCG is er een sterk verband tussen leiderschaps- en talent managementvaardigheden en de financiële prestaties van een organisatie. Dit wordt gedemonstreerd door het feit dat de bedrijven met sterke vaardigheden op dit gebied aanzienlijk beter presteren dan de bedrijven met minder sterke talent- en leiderschapssmanagementvaardigheden. De talent magnets vergroten hun omzet gemiddeld 2,2 keer sneller dan talent laggards en hun winsten stijgen 1,5 keer zo snel. Het verschil in prestaties groeit op het moment dat bedrijven de GLTI-‘volwassenheidsgrens’ passeren, van laggard naar magnet. 

GLTI scores correlate with financial performance

Uit de resultaten van het GLTI-onderzoek stelde het consultancybureau de 10 vaardigheden vast die het meest correleren met de bedrijfsprestaties. De drie vaardigheden met de grootste toegevoegde waarde zijn allemaal vaardigheden waarbij de actieve participatie van leiders nodig is. De top drie vaardigheden zijn het vermogen om leiderschap en leiderschapsplannen te vertalen naar duidelijke meetbare acties, de significante tijd die door leiders wordt besteed aan leiderschap en talent management, en de verantwoordelijkheid van het leiderschap voor talentontwikkeling binnen de organisatie.

The ten capabilities that matter most

BCG sluit af met de uitspraak dat de best presterende bedrijven het vermogen hebben laten zien om hun leiders te betrekken bij de ontwikkeling van het personeel – een verantwoordelijkheid die normaal gesproken voornamelijk bij het HRteam ligt. “Leiders bij de sterkste bedrijven zijn actief betrokken in leiderschap en talent management ontwikkelingsactiviteiten. Zij spenderen maar liefst 25 dagen per jaar aan deze activiteiten”, legt Mukund Rajagopalan, Associate Director bij BCG, uit. “Zij hebben ook sterke HR-afdelingen, maar erkennen dat HR-afdelingen alléén niet genoeg zijn voor het creëren van sterke leiders en professionals.”

* De BCG Global Leadership and Talent Index (GLTI) is een tool die bedrijven in staat stelt om hun leiderschaps- en talent managementvaardigheden te beoordelen, een routekaart biedt voor de verbetering daarvan, en een indicatie geeft van de omzet en winst die te behalen valt door hun score op de index te verbeteren. 

Nieuws

Meer nieuws over