Joost Janssen verruilt KplusV voor SeinstravandeLaar

15 mei 2015 Consultancy.nl

Onlangs is Joost Janssen begonnen als Organisatieontwikkelaar bij adviesbureau SeinstravandeLaar. De ervaren adviseur is onder meer afkomstig van consultancybureaus KplusV Organisatieadvies en Necker van Naem, waar hij soortgelijke rollen vervulde. In zijn nieuwe functie helpt hij onder meer publieke en maatschappelijke organisaties bij hun (her)ontwikkelingsopgave. Met de komst van Joost Janssen groeit het team van SeinstravandeLaar naar 15 adviseurs.

Joost Janssen
Joost Janssen behaalde een Bachelor in Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en vervolgens een master in Small Business en Entrepreneurship aan de Universiteit Utrecht. Gedurende zijn loopbaan vervulde Janssen diverse adviesrollen. Zo werkte hij na zijn afstuderen ruim anderhalf jaar als adviseur bij Segment Groep, een netwerkorganisatie van vakinhoudelijke en veranderkundige professionals voor en door gemeenten. Hierna was Janssen ongeveer twee jaar als adviseur werkzaam bij Necker van Naem, een consultancybureau dat overheidsorganisaties ondersteunt met onderzoek, advies, training en interim-capaciteit. Hierna volgden drie jaren als adviseur bij KplusV, een organisatieadviesbureau uit Arnhem en Amsterdam. Gedurende zijn loopbaan deed Janssen ruime expertise op het gebied van project- en procesmanagement, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling op, vooral toegespitst op de publieke sector.

Joost Janssen - SeinstravandeLaar

SeinstravandeLaar
Afgelopen maand begon Janssen aan een nieuwe uitdaging en werd hij aangesteld als Organisatieontwikkelaar bij SeinstravandeLaar, een adviesbureau uit Culemborg gericht op het ondersteunen bij maatschappelijke vraagstukken van gemeenten, provincies, en andere publieke instellingen. Janssen over zijn nieuwe rol: “Ik help publieke en maatschappelijke organisaties bij hun (her)ontwikkelingsopgave. Dit doe ik op het terrein van (intergemeentelijke) samenwerking, dienstverlening en jeugdzorg. Ik ontwikkel visies, bedrijfsplannen en (maatschappelijke) businesscases. Mijn kracht ligt in organisatieontwikkelingsvraagstukken waarbij richting moet worden gegeven en beweging georganiseerd. Mijn achtergrond in bedrijfsvoering en financiën helpt mij hierbij.”

SeinstravandeLaar is verheugd over de komst van Janssen en zijn toegevoegde waarde voor het team: ”Joost heeft zich bij middelgrote adviesbureaus ontwikkeld tot een breed inzetbaar organisatieadviseur voor de publieke sector. Hij ondersteunt overheden en maatschappelijke organisaties op het terrein van bedrijfsvoering, samenwerking, ondernemerschap en financiële en bestuurlijke sturing. Concreet houdt hij zich bezig met het uitvoeren van onder meer doorlichtingen, haalbaarheidsonderzoeken, businesscases, organisatieontwikkelingstrajecten en rekenkameronderzoek. Opdrachten waarbij harde (systeemkant) en zachte (menskant) organisatieaspecten hand in hand gaan, zijn Joost op het lijf geschreven”, aldus SeinstravandeLaar.

Met de komst van Joost Janssen bestaat het team van SeinstravandeLaar inmiddels uit 15 adviseurs. Onlangs werd het team al versterkt met twee nieuwe junior adviseurs: Jody van Diemen, afkomstig van Haute Equipe, en Renée Kuin, hiervoor consultant trainee bij GGzE Eindhoven.

Nieuws

Meer nieuws over