ACMC event Meet the Dutch Masters in Consulting

23 april 2015 Consultancy.nl

Op 18 mei organiseert de Amsterdam Centre of Management Consulting, onderdeel van de Vrije Universiteit, de ‘Meet the Dutch Masters of Consulting’ bijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen dan kennismaken met de kerndocenten van de opleiding Executive Master Management Consulting.

De Amsterdam Centre of Management Consulting (ACMC) is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). ACMC biedt training, onderwijs en mentoring programma’s voor starters, ervaren professionals en executives, waarbij de focus exclusief ligt op professionals in de adviesbranche.

In september gaat de Executive Master Management Consulting (EMMC) opleiding weer van start, die deelnemers klaarstoomt voor de wereld van boardroom consulting. In dit opleidingstraject volgen diverse modules, waaronder ‘Personal Leadership and Entrepreneurship’, ‘Strategic Change, Leadership and Governance’, ‘Innovation, IT & New Business Models’, ‘Alliance, Network, Value Chain & Team performance’ en ‘Consulting Approaches, Analytics, Skills & Trends.

Moving consulting professionals to another league

Alvorens de nieuwe leergang van start gaat, wordt de gelegenheid geboden voor professionals om kennis te maken met het opleidingstraject. In dat kader organiseert de ACMC op 18 mei het evenement ‘Meet the Dutch Masters in Consulting’. Dan kunnen professionals meer ervaren over de Executive Master Management Consulting en bovendien het kernteam van docenten ontmoeten. Gedurende de dag zullen deze vijf kerndocenten – Monique van Dijen, Steven ten Have, Ludwig Hoeksema, Frank Kwakman en Meindert Flikkema – inspirerende bijdragen leveren. Een overzicht van het kernteam:

Meindert Flikkema is academic director van de Amsterdam Centre for Management Consulting en coördineert het programma van de Executive Master Management Consulting. Flikkema studeerde econometrie en werkte daarna als organisatieadviseur van adviesbureau Turner. Sinds 2003 werkt hij als universitair (hoofd)docent binnen de afdeling Management & Organisatie van de VU. Daarnaast runt hij een eigen adviespraktijk, waarin hij dienstverleners helpt om hun diensten productiever te maken.

Monique van Dijen
 is partner van EY en maakt daar enerzijds deel uit van het leadership voor de Sector Health Sciences zowel op nationaal als internationaal niveau en anderzijds het leadership voor de Performance Improvement Services van EY Advisory. Van Dijen heeft ruim vijfentwintig jaar onderzoek-, onderwijs- en advies- ervaring in binnen- en buitenland. 

Steven ten Have
is hoogleraar Strategie en Verandering aan de VU. Na zijn studies rechten, psychologie en bedrijfskunde was hij 10 jaar werkzaam bij adviesbureau Berenschot; de laatste drie jaar als lid van de groepsdirectie en statutair bestuurder. Nu is hij organisatie- adviseur en partner van TEN HAVE Change Management, een Utrechts bureau dat zich richt op organisatieverandering.

Sprekers tijdens Meet the Dutch Masters in Consulting

Ludwig Hoeksema werkt vanaf 2004 bij Berenschot en is sinds 2010 lid van de directie. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer IBM Business Consulting Services en PwC. Hij startte zijn loopbaan als universitair docent aan de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit. Zijn expertisegebieden zijn strategierealisatie, HRM en transformatie. 

Frank Kwakman is bijzonder hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. Hij adviseert, publiceert, doceert en verricht onderzoek op het gebied van marketing en strategie bij professionele dienstverleners. Hij werkte bij grotere bureaus en zette ook een eigen adviesbureau op. Sinds 2002 richt Kwakman zich exclusief op de markt van professionele dienstverlening. Als docent verzorgt Kwakman masterclasses aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zijn onderzoek staat in teken van de ontwikkeling van de professionele dienstverlening in Nederland tegen de achtergrond van de veranderende markt. 

Nieuws