BMC Advies onderzoekt toegang en kwaliteit Jeugdhulp

08 april 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

BMC Advies is door de Kinderombudsman ingeschakeld om onderzoek te doen naar de kwaliteit van en toegang tot Jeugdhulp. De Kinderombudsman wil weten of Nederlandse kinderen nog steeds de zorg en hulp krijgen die hen rechtelijk toekomt na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten.

In 1990 werden de rechten van het kind van de VN onderdeel van de internationale wet- en regelgeving. Hierin staan onder andere het recht op de ‘grootst mogelijke geneeskundige verzorging’, evenals op ‘sociale zekerheid’ en ‘toereikende levensstandaard’. De Kinderombudsman is een onafhankelijk instituut dat sinds zijn ontstaan in april 2011 er op toeziet dat deze en de andere rechten van het kind worden nageleefd in Nederland. Het gezicht van het instituut is Marc Dullaert, de eerste en huidige Kinderombudsman.

De Kinderenombudsman

De Kinderombudsman, onderdeel van de Nationale ombudsman, heeft een adviserende rol richting de overheid en het parlement. Met het oog op de decentralisatie van de zorg die sinds januari 2015 van kracht is, wil de ombudsman weten of de verschuiving naar de gemeenten – die nu de verantwoordelijkheid dragen voor het bieden van juiste Jeugdhulp en -zorg – effecten heeft voor de kwaliteit van Jeugdhulp. Krijgen kinderen nog steeds op tijd de juiste hulp waar zij recht op hebben?

BMC Advies ingeschakeld
Om deze vraag te onderzoeken heeft de Kinderombudsman de hulp van BMC Advies ingeschakeld, de consultancypraktijk van overheidsdienstverlener BMC. Samen met de Kinderombudsman gaat BMC Advies onderzoeken of de kwaliteit van en toegang tot de zorg voor kinderen is gewaarborgd. Daarbij ligt de focus op de beleving en de ervaringen van het kind.

Voor het onderzoek worden de beleidspraktijk en uitvoering van 15 gemeenten uit het hele land geanalyseerd, en wordt een enquête uitgezet onder jongeren en kinderen die gebruik maken van jeugdhulp – of die dat zouden willen. Ook zullen er diepte-interviews worden gehouden met jongeren, ouders, evenals met professionals uit de jeugdhulp en gemeenten. “Op basis van signalen die de Kinderombudsman zelf vanuit het veld krijgt wordt lopende het jaar ingezoomd op een aantal thema’s, zoals zorgcontinuïteit, toegang of een specifieke doelgroep”, aldus het adviesbureau.

BMC Advies

Over de onderzoeksresultaten zal drie keer worden gerapporteerd aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Alle drie de rapportages worden in 2015 aan hen aangeboden. Ook de gemeenten zelf – die immers verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van veranderingen als deze nodig blijken – krijgen inzicht in de rapportages. Het eerste rapport wordt later deze maand opgeleverd.