McKinsey: Poolse economie kan groeimotor worden

16 maart 2015 Consultancy.nl

De Poolse economie kan tegen 2025 zijn gegroeid tot een waarde van $850 miljard, stelt McKinsey & Company in een recent uitgebracht rapport. Het verbeteren van de productiviteit en de betrokkenheid van werknemers spelen daarin een doorslaggevende rol. Indien de Polen hierin slagen, dan kan het land uitgroeien tot de economische groeimotor van Europa.

Sinds de transformatie van Polen van een centraal gestuurde naar een vrij markt economie in de vroege jaren ’90 heeft het land, na een korte en pijnlijke transitieperiode, een opmerkelijke groei doorgemaakt. Over de afgelopen 25 jaar is de Poolse economie gegroeid van 32% naar 60% van het West-Europese gemiddelde (EU-15), met een jaarlijks groeipercentage van 4,6% tussen 1991 en 2008. Na het uitbreken van de crisis in 2008, slaagde de economie er – in tegenstelling tot zijn Europese buren – nog steeds in om een groei van 2,7% te realiseren. Hiermee heeft het land terrein gewonnen ten opzichte van onder meer West- en Zuid-Europese landen.

Poland fastest growing economy in Europe

In een recent uitgebracht rapport van McKinsey & Company, getiteld ‘Poland 2025: Europe’s new growth engine’, wordt de ontwikkeling van de Poolse commerciële economie in kaart gebracht. Het consultancybureau behandelt daarin twee scenario’s: business as usual en versnelde ontwikkeling. Het business as usual model ziet weinig ontwikkelingen ten opzichte dan de huidige groeicijfers, en blijft op een jaarlijkse groei van 2,6% hangen. In dit scenario worden de negatieve effecten op de economie van demografische verschuivingen in het arbeidsaanbod, en gelimiteerde technologische en efficiëntie ontwikkelingen nauwelijks gecompenseerd. Als de Poolse economie echter een ander pad in slaat, heeft het land de kans om een inhaalslag te maken naar 85% van het voorspelde EU-15 gemiddelde (PPP). Het groeipercentage zal gemiddeld boven de 4% uitstijgen en het land zal hetzelfde niveau van economische welvaart behalen van landen als Spanje, Slovenië, of zelfs Italië.

Poland economic scenarios.jpg

Verbetering productiviteit
Hoewel de Poolse economie de potentie heeft om harder te groeien, gaat dat niet vanzelf. Productiviteit is, volgens het McKinsey rapport, de voornaamste factor die economische groei in de weg staat, en het land zal een aantal barrières moeten doorbreken die zijn productiviteit op de middellange termijn dreigen te remmen. Hoewel de productiviteitkloof tussen de Europese Unie en Polen, sinds zijn toetreden tot de EU in 2004, voor 27% gedicht is, blijven onderdelen van de economie in vergelijking onproductief. Vier sectoren zijn verantwoordelijk voor bijna twee-derde van de kloof met de rest van de EU:

Poland productivity gap.jpg

Een van de barrières voor Polen zijn tekortkomingen die gecreëerd worden door de lage positie die de meerderheid van de Poolse industrieën innemen in de waardeketen. Zo is het productieverschil met het EU-15 gemiddelde in de mijnindustrie maar liefst 77%, gevolgd door landbouw (59% kloof) en de energiesector (48% verschil). Een andere significante horde is de verschuivende demografie in Polen; de consultants merken op dat het BBP (GDP) van een land kan groeien door een toename in arbeidsparticipatie of door toename in productiviteit. In de volgende 10 jaar wordt verwacht dat de populatie in de primaire werkleeftijd (15 tot 59) zal afnemen met 2,7 miljoen, wat een negatieve effect heeft op de arbeidsparticipatie en waarvoor gecompenseerd zal moeten worden. Deze afname zal gepaard gaan met een daling in belastinginkomsten en een toename van gezondheidszorgkosten.

Bovendien zal toename in participatie waarschijnlijk gevonden moeten worden zonder de werkdruk van de werkpopulatie te verhogen, daar de ontwikkelingen zich voornamelijk richten op het verlagen van het aantal werkuren. Een ander nadeel voor het land is het gebrek aan industriële kapitalisatie – met een gebrek aan geavanceerde machines en apparatuur dreigt de concurrentiepositie van een aantal industrieën af te nemen ten opzichte van meer geavanceerde markten.

Poland population analysis

Vooruit bewegen
Er zijn echter ook een aantal gebieden waar de Poolse economie erg sterk in is, die zullen bijdragen aan de kans om het versnelde pad in de komende tien jaar te kunnen bewandelen, aldus McKinsey. De werkende populatie is veelal hoogopgeleid; 21,8% van deze groep boven de 24 jaar is in het bezit van een graad. Loonkosten blijven redelijk laag vergeleken met zijn Europese buren, met een gemiddelde van $11,7 ten opzichte van Spanje met $26,8 en Nederland met $41,4. Andere voordelen zijn de centrale ligging in de EU – een zeer aantrekkelijke kans om ‘leverancier’ te worden van vele welvarende markten ligt voor Polen binnen handbereik. Het land mag zich bovendien gelukkig prijzen met grote lappen grond voor akkerbouw, wat Polen in een goede positie plaats om een voedselproductie- en verwerkings-hub voor heel Europa te worden.

Poland workforce

Daarbovenop creëren de 38,5 miljoen Poolse inwoners ook een grote interne vraag, een van de belangrijkste factoren die het land hielpen de nasleep van de financiële crisis zo goed door te komen. Een laatste zegen voor de economie is het gemak om zaken te doen in het land – volgens de World Bank’s ‘ease-of-doing-business ranking’, is Polen sinds 2009 van de 76ste plek opgeklommen tot de 32ste in 2014. Als Polen zich op de positieve zaken focust en stappen zet om de barrières in de slechtpresterende industrieën te overkomen en de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor zowel oudere werknemers als jongeren en immigranten, voorspellen de strategieconsultants een zonnige toekomst voor de opkomende economie.

GDP growth Poland

Recent verrichte McKinsey & Company een vergelijkbare analyse voor de economie van India.

Nieuws

Meer nieuws over