Towson

De focus van Towson is om organisaties vanuit onze kernwaarden wendbare en succesvolle(re) organisaties te maken. Wij maken daarbij gebruik van de agile-waarden en -principes en scaled agile frameworks. Op basis van deze waarden en principes laten wij mensen, teams en processen binnen organisaties beter samenwerken.

Kernwaarden

Wij werken vanuit onze kernwaarden die zich laten samenvatten in de woorden open, gelijkwaardig en betrokken. Deze waarden vormen niet alleen de basis van de samenwerking van ons Towson team, zij zijn tevens het fundament van onze dienstverlening aan opdrachtgevers die wij daarmee helpen om te groeien en succesvol te blijven.

Open, gelijkwaardig en betrokken betekent zeggen waar het op staat. We dagen opdrachtgevers uit om te vertellen wat zij willen bereiken in plaats van voorkomen. In onze trajecten faciliteren wij deelnemers die extra hulp nodig hebben, zodat ook zij gelijkwaardig kunnen bijdragen aan het traject in plaats van achterop te raken. Wij communiceren succes als een doel dat je samen bereikt door middel van persoonlijke bijdragen.

Drijfveren

Towson wil het beste uit mensen en organisaties halen omdat dit leidt tot groei. En groei geeft energie om doelen te realiseren. Groei kent vele verschijningsvormen. Zo kunnen nieuwe collega’s jou motiveren, wat leidt tot groei, omdat zij jou verrijken met nieuwe inzichten. Het krijgen, en pakken, van kansen om kennis en vaardigheden te vergroten, leidt eveneens tot (persoonlijke) groei. En wat dacht je van groeien vanuit de doelen die je hebt bereikt? Goede resultaten geven energie, zorgen voor nieuwe ideeën om het succes verder uit te bouwen.

Kortom Towson helpt professionals zichzelf te verbeteren zodat zij het beste uit hun organisatie kunnen halen.

Towson | Nieuws