Diensten

Het Novius ‘Business Empowerment Framework’  biedt veel houvast bij het succesvol en toekomstvast vormgeven en doorvoeren van verandering. Het framework bevat alle onderdelen die hierbij  -in relatie met elkaar- van belang zijn om grip te krijgen en te houden.

Novius - Business Empowerment Framework

Diensten

We kiezen voor een duidelijke richting met de bundeling van onze adviesdiensten binnen zes marktgerichte waarde proposities: 

1. DUURZAME DIGITALE STRATEGIE
Welke (nieuwe) technologie biedt waarde aan klanten, werknemers, de maatschappij en aandeelhouders? Welke kansen moeten organisaties aangrijpen in marktbenadering, businessmodellen, efficiencyverbeteringen en technologie? Zijn de ambities ook haalbaar? Hoe kan digitale innovatie organiseren en managen? 

2. SUCCESVOL VAN STRATEGIE NAAR UITVOERING
Hoe vertalen organisaties hun ambities en digitale strategie in het juiste veranderportfolio voor realisatie? Hoe zorgen organisaties dat alle veranderingen bijdragen aan de realisatie van de strategie. Hoe laten zich lange termijn doelstellingen verbinden aan het vermogen snel te reageren op veranderende omstandigheden?

3. UITSTEKENDE KLANTBELEVING
Hoe stellen we onze klanten tevreden? Bevelen klanten ons aan? Hoe verbeteren we klantervaring en stimuleren we verbondenheid? Kunnen we een naadloze klantbeleving over alle kanalen bewerkstelligen? Hoe veranderen we processen, competenties en IT? 

4. EXCELLENT DATAGEDREVEN
Hoe verkrijgen we meer waarde uit data, zodat we producten en diensten kunnen innoveren, sneller en beter besluiten en bedrijfsprocessen verbeteren? Hoe zorgen we ervoor, dat bedrijfsrisico’s met betrekking tot data worden geminimaliseerd en dat we voldoen aan regelgeving? Hoe worden we een datagedreven organisatie? 

5. SLIMME DIGITALE BEDRIJFSPROCESSEN
Hoe kunnen we onze procesvoering radicaal vereenvoudigen en efficiënter, tegen lagere kosten en met hogere kwaliteit laten verlopen? Hoe zorgen we dat we processen maximaal digitaliseren en werknemers inzetten op activiteiten die er werkelijk toe doen? Hoe worden we een procesgerichte organisatie?

6. OPTIMALE BEDRIJFSINRICHTING MET ARCHITECTUUR
We hebben een geavanceerde enterprise architectuur nodig: samenhang in diensten en producten, (digitale) processen en IT systemen. Gegeven onze strategie: wat is de beste doelarchitectuur? Hoe staan we er voor, hoe moeten we vereenvoudigen? Hoe bewerkstelligen we duurzame keuzes en lossen we tegelijkertijd actuele problemen op? 

Het Novius Raamwerk® biedt veel houvast bij het succesvol en toekomstvast vormgeven en doorvoeren van een (digitale) organisatorische transformatie. Hierin zijn alle zes proposities gebundeld en zo bevat het raamwerk alle onderdelen -in relatie met elkaar- van belang zijn om grip op verandering te krijgen en te houden.

Het vertalen van de strategie naar een samenhangend veranderportfolio met behulp van business & transformatieplanning, het gebruik van bedrijfsarchitectuur, bedrijfsontwerp en veranderportfolio-management zijn essentiële schakels om de beoogde resultaten te kunnen realiseren.

Elke opdracht die wij uitvoeren is uniek. Onze aanpak zorgt voor een transparante, beheerste en consistente aanpak waarbij het gebruik van het Novius Raamwerk® centraal staat. Hierbij ontwikkelen we gezamenlijk met de klant een duurzame (digitale) strategie.

Om succesvol van strategie naar uitvoering te komen starten we met het opstellen van een business- & transformatieplan. Het resultaat: De gewenste opbouw en samenstelling van producten en diensten, slimme digitale bedrijfsprocessen, de bijbehorende inrichting van de organisatie en de benodigde informatievoorziening, vastgelegd in een bedrijfsarchitectuur. Eindresultaat is de roadmap om de benodigde veranderingen door te voeren.

Data is een centraal element en waardevolle asset voor digitale transformatie. Data vormt de basis voor innovatie, snellere en betere besluiten en het managen van bedrijfsrisico’s. Wij  gebruiken ons data raamwerk om ervoor te zorgen, dat een organisatie waarde georiënteerd en gericht stappen zet om excellent datagedreven te worden.

Onze enterprise architecten werken samen met de klant de schets van een optimale bedrijfsinrichting verder uit. Hiermee  worden verbeteringen die via projecten en programma’s, maar ook door de ‘lijnorganisatie’ kunnen worden gerealiseerd inzichtelijk gemaakt.

Professioneel programma- en projectmanagement is noodzakelijk om de afgesproken resultaten snel en doeltreffend te kunnen bereiken. In de projecten gaan  we met de bedrijfsontwerpers aan de slag om bijvoorbeeld concrete uitwerking te geven aan nieuwe dienstverleningsconcepten met een uitstekende klantbeleving.

We helpen met de vertaling van gebruikerswensen in bedrijfsontwerpen naar realisatie voor bijvoorbeeld te selecteren en te bouwen applicaties.

Dankzij veranderportfoliomanagement houd de klantoverzicht en grip op alle ontwikkelingen en wordt de optimale inzet van resources gewaarborgd.