Diensten

Het Novius ‘ Business Empowerment Framework’  biedt veel houvast bij het succesvol en toekomstvast vormgeven en doorvoeren van verandering. Het framework bevat alle onderdelen die hierbij  -in relatie met elkaar- van belang zijn om grip te krijgen en te houden.

 

Het vertalen van de strategie naar een samenhangende veranderportfolio met behulp van business & informatieplanning, het gebruik van bedrijfsarchitectuur, bedrijfsontwerp en veranderportfolio-management zijn essentiële schakels om de beoogde resultaten te kunnen realiseren.

Elke opdracht die wij uitvoeren is uniek. Onze aanpak zorgt voor een transparante, beheerste en consistente aanpak waarbij het gebruik van het Novius Raamwerk® centraal staat.

We starten vaak met het opstellen van een business- & informatieplan, de doorvertaling van de strategische doelstellingen naar gewenste opbouw en samenstelling van uw producten en diensten, de processen, de organisatie en de benodigde informatievoorziening, vastgelegd in een bedrijfsarchitectuur. Eindresultaat is de  roadmap om de benodigde veranderingen door te voeren.

Ook voeren we een veranderdiagnose uit: hoe zit het met de verandernoodzaak, de verander-bereidheid en het verandervermogen van uw organisatie?

Onze architecten werken samen met uw organisatie de schets van de bedrijfsarchitectuur verder uit. Hiermee hebt u een kader voor verbeteringen die via projecten en programma’s, maar ook door de ‘lijnorganisatie’ worden gerealiseerd.

Professioneel programma- en projectmanagement is noodzakelijk om de afgesproken resultaten snel en doeltreffend te kunnen bereiken. In de projecten gaan uw en onzebedrijfsontwerpers aan de slag om bijvoorbeeld concrete uitwerking te geven aan nieuwe dienstverleningsconcepten.

We helpen met de vertaling van gebruikerswensen in bedrijfsontwerpen naar realisatie voor bijvoorbeeld te selecteren en te bouwen applicaties.

Dankzij veranderportfoliomanagement houdt u overzicht en grip op alle ontwikkelingen en wordt de optimale inzet van resources gewaarborgd.