Buitenhuis Advies

Buitenhuis Advies is een adviesbureau voor ziekenhuis en medisch specialist. Dagelijks werken de adviseurs van Buitenhuis Advies aan het verbeteren van de bedrijfsvoering in de zorg. Buitenhuis Advies begeleidt hiervoor ziekenhuizen en medisch specialisten bij het bepalen en verwezenlijken van hun doelen in een veeleisende omgeving.

ICT advies ziekenhuizen

Bij ziekenhuizen is het primaire zorgproces in grote mate, en steeds meer, afhankelijk van optimale ICT voorzieningen. Bij de planvorming van een nieuwbouw, verbouw of vervangingstraject is daarom het leggen van een goed ICT fundament essentieel. Buitenhuis Advies begeleidt ziekenhuizen hierin en kan tevens programmamanagement of projectleiding uitvoeren voor deze projecten.

Naast ICT advies rondom (ver)bouwingsprojecten geven consultants van Buitenhuis Advies ook leiding aan ICT programma’s van o.a. doorlopende investeringen of innovatieprogramma’s. 

Bedrijfsvoering medisch specialistische zorg

De kern van uw Medisch Specialistisch Bedrijf is het verlenen van goede, efficiënte en doelmatige zorg. De activiteiten van een MSB strekken zich echter verder uit van samenwerking met ziekenhuis of andere zorgaanbieders tot (intern gerichte) bedrijfsvoering en optimalisaties van de bedrijfsprocessen.

Buitenhuis Advies ondersteunt MSB’s op diverse fronten met specifieke dossiers of langlopende ondersteuning in directievoering. Uw interne processen en externe relaties zijn afhankelijk van een goed operationeel bedrijfsapparaat. Buitenhuis Advies is van mening dat de, meestal recent opgerichte MSB’s, enkel vanuit een stabiele basis zich kunnen doorontwikkelen tot efficiënte organisaties. Wij kunnen u hierbij helpen.

Een slagvaardig dagelijks bestuur en/of directeurspositie borgt de continuïteit van het MSB. Met behulp van juiste en regelmatige stuurinformatie, ondersteund door heldere analyses, kunt u effectief uw besluitvorming vormgeven. Buitenhuis Advies voorziet zowel in de inrichting van uw organisatie als het leveren van analyses en adviezen omtrent de vraagstukken die er op dat moment voor u toe doen.

Voor de komende jaren zult u het MSB moeten doorontwikkelen: waar wilt u heen? Hoe formuleert uw een visie en geeft u invulling aan de samenwerking met het ziekenhuis? Op welke wijze profileert uw MSB zich in de regio? Op strategisch vlak stelt Buitenhuis Advies de juiste scherpe vragen om uw MSB te begeleiden naar een toekomstbestendig bestaan.

Buitenhuis Advies | Nieuws