Brancheanalyse Gezondheidszorg 2011

PwC

De Nederlandse ziekenhuissector kampt met een enorme financieringsbehoefte. De totale schuld aan verzekeraars bedroeg al €1,6 miljard per eind 2010.

Rapporten