Economic Benefit Analysis of SEPA

PwC

SEPA leidt in potentie tot een besparing van €21,9 miljard en het schrappen van 9 miljoen bankrekeningen in de Europese Unie.

Rapporten