Verband tussen Zittingsduur en type Wethouder

Necker van Naem

De roep om oplossingsgerichte bestuurders met een duidelijke politieke visie groot.

Rapporten