Driving Public Entrepreneurship

Accenture

Uit een nieuw onderzoek door Accenture blijkt dat er in de Europese Unie tot 2020 maar liefst 15 miljoen extra banen kunnen worden gecreëerd als overheden gebruikmaken van hun economische en sociale

Rapporten