Technology Vision & Trends 2014

Accenture

De tijd dat alleen kleine innovatieve, technologie- gedreven startups de markt konden opschudden en sneller groeiden dan de gevestigde orde, lijkt voorbij.

Rapporten