Risicomanagement in het Onderwijs

OSGMetrium

Er is veel aandacht voor risicomanagement als onderdeel van goed bestuur; niet alleen in de private sector, maar zeker ook in het onderwijs.

Rapporten